جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
Isfahan Football Association

اسامی مدارس فوتبال و فوتسال فعال در سطح استان اصفهان

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
نمونه اصفهان فوتبال محمد ساعدی سیداصغر جزایری ممتاز آقا ورزشگاه شهید مارچین ۰۹۱۳۲۰۳۴۲۱۲ ۵۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
رضوانی فوتبال رسول رضوانی هادی جعفری ۱ آقا باشگاه فوتبال رضوانی ۰۹۱۳۳۱۴۱۸۵۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
ماندگار نقش چهان فوتبال سعید مصطفوی سعید مصطفوی ۱ آقا زمین چمن مدرسه خرازی ۰۹۱۳۲۲۷۷۹۸۰ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
اسپاهان فوتبال محمود پورعطاراصفهانی محمود پورعطاراصفهانی ۲ آقا ورزشگاه خمسه عشر ۰۹۱۳۳۱۷۸۶۹۳ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
طوفان زرد دیار زاینده رود فوتبال محمود ابراهیمی فرهاد بهادرانی ۱ آقا هنرستان شهید مدرس ۰۹۱۳۶۹۰۰۵۴۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
آپادانا مهدپارتاک فوتبال محمد بیات مهران خروشی ۱ آقا ورزشگاه ۲۹ فروردین ۰۹۱۳۷۹۲۶۳۶۱ ۴۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
نامداران فوتبال احسان علیپور حمید ولایتی ۱ آقا ورزشگاه ارغوان ۰۹۱۳۳۰۴۹۳۸۴ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
ایران اسپرت فوتبال محمدرضا قدرتی پور محمدرضا قدرتی پور ۲ آقا ورزشگاه فخر ۰۹۱۳۸۳۳۴۰۰۳ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
انقلاب ورزش فوتبال علی داوری صادق عبدالملکی ممتاز آقا ورزشگاه تختی ۰۹۱۳۱۰۰۲۱۳۱ ۵۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
کیان مهر نقش جهان فوتبال حامد رسولی امیرحسین شاهزیدی ۱ آقا کردآباد ۰۹۱۳۵۱۰۳۰۰۷ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
نصف جهان زنده رود فوتبال حمیدرضا نیکمهر ابراهیم اسکندری ۲ آقا ورزشگاه شهدا ۰۹۳۰۲۶۲۱۶۹۹ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
کیمیا معادن سپاهان فوتبال قاسم جلالی قاسم جلالی ۲ آقا ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
یزدان فوتبال نیما یزدانی محسن آقاجانی زمانی ۱ آقا باشگاه یزدان ۰۹۱۳۲۱۰۳۰۸۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
نسل برتر پارس پارتاک فوتبال سینا جباری مهدی کلائی ۲ آقا مجموعه ورزشی تنیس لند ۰۹۱۳۳۳۹۶۵۵۳ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
شیران زاگرس فوتبال یعقوب داودی متین شاهی ۱ آقا مجموعه سلام ۰۹۱۶۹۸۱۲۴۷۵ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
اصفهان نویان زنده رود فوتبال سعید جعفری رضا یوزباشی ممتاز آقا ۴۴ ارتش توپخانه ۰۹۱۳۲۱۲۷۲۹۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
آبفا فوتبال محسن پوریامهر مهدی عارفان ۱ آقا ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
سبزپوشان فوتبال امیرجمالی محمدرضا خطیب ۱ آقا ورزشگاه انقلاب ۰۹۱۳۲۶۷۱۴۶۵ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
امید زنده رود فوتبال یاسر محمودی حسن سرائیان ۲ آقا مجموعه پل تمدن ۰۹۳۰۵۱۵۵۷۴۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
آلفا گلستان فوتبال محسن قانعی علیرضا نیک نظر ۲ آقا مجموعه تنیس لند ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
پاسارگاد فوتبال محسن حضرتی ۲ آقا ورزشگاه گل نرگس ۰۹۱۳۲۲۵۹۱۶۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
گلهای منتخب اصفهان فوتبال مسعود کدخدایی ۱ آقا ورزشگاه مطهری ۰۹۱۳۱۱۳۵۸۷۸ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
طلوع نود اصفهان فوتبال اکبر مساعلی اکبر مساعلی ۲ آقا مشتاق ۰۹۱۳۳۰۱۹۰۶۵ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
آزان اصفهان فوتسال صادق مولایی مهدی محمدی ۲ آقا ورزشگاه طیب ۰۹۱۳۰۷۵۸۸۱۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
پیام پرواز فوتبال جواد محبوبی علی محمدزاده ۲ آقا ورزشگاه فخر ۰۹۱۳۳۰۲۵۴۰۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
ستارگان طلایی عالی قاپو فوتبال اصغر قاسم زاده مجموعه ورزشی امین ۰۹۱۳۳۱۹۶۷۳۹
ممتاز صفاهان حمید چلونگریان مدرسه شهید خرازی ۰۹۱۳۳۱۵۸۲۷۱
ایران فوتبال حسن پامس مهدی مهدوی نیا ممتاز آقا ورزشگاه ایثار ۰۹۱۳۵۵۴۳۲۱۱ ۵۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
نوژن ابوالفضل مطلبی ورزشگاه شهید خرازی ۰۹۱۳۲۶۶۱۲۰۵
اسپادان یوسف مظاهری هنرستان مدرس ۰۹۱۳۶۸۰۳۲۷۸
بهمن اصفهان بهمن قدیری ورزشگاه بابوکان ۰۹۱۳۸۱۰۷۰۳۰
پارس منتخب اصفهان مسعود کدخدایی باشگاه خبرنگاران جوان ۰۹۱۳۳۱۳۵۱۹۶
آینده سازان افق امیرحسین چلونگر مجموعه ورزشی ۲۹ فروردین ۰۹۳۶۴۴۹۱۵۶۰
آتیه سپاهان جواد امید ۹۱۳۷۱۷۰۹۷۸
زاگرس یعقوب داوودی ورزشگاه سلام ۰۹۱۶۹۸۱۳۶۷۵
ستارگان پردیس اسماعیل محمد ربیع ورزشگاه کارگزاران ۹۱۳۸۳۳۵۳۰۰
شگفتی سازان طلوع نوین مجتبی زارع چمن مصنوعی دانشگاه علمی کاربردی ۰۹۱۳۱۶۹۸۰۹۵
مهر جاوید گستر مهدی مقنیان ورزشگاه شهید فکری ۰۹۳۶۷۵۴۲۲۴۲
هونام اسیاتیس صادق اساسی ورزشگاه تختی ۰۹۳۵۶۶۰۲۱۳۰
سلامت ۲ فوتبال محمد صادقی محمد صادقی ۱ آقا تربیت معلم ۰۹۱۳۳۶۵۱۹۱۰ ۵۰۰هزارتومان (۲۴ جلسه)
ورزش علم و ادب صفاهان حسین باربازان دبیرستان امام خمینی ۰۹۱۳۱۲۸۴۵۸۴
پاسارگاد حضرتی محسن حضرتی ورزشگاه گل نرگس ۰۹۱۳۲۲۵۹۱۶۰
مهرگان محمد داستانی ورزشگاه گل نرگس
پیام پرواز اصفهان جواد فنونی محبوبی ۰۹۱۳۳۰۲۵۴۰۰
طلوع ۹۰ اکبر مسائلی مجموعه ورزشی مشتاق ۹۱۳۳۰۱۹۰۶۵
آزان اصفهان فوتسال صادق مولایی ورزشگاه طیب ۹۱۳۰۷۵۸۸۱۰
آینده سازان رشد مشتاق محمد رضا زارع مجموعه ورزشی مشتاق ۹۱۳۸۰۱۷۴۷۲
سلامت محمد صادقی تربیت معلم ۹۱۳۳۶۵۱۹۱۰
اسپادان پارس یوسف مظاهری ۹۱۳۶۸۰۳۲۷۸
آینده سازان رشد مشتاق محمد رضا/حجت اله زارع مجموغه ورزشی مشتاق ۹۱۳۸۰۱۷۴۷۲
آذران رضا ابراهیمی ورزشگاه شهدای عاشق آباد ۹۳۵۶۰۸۵۲۸۶
پیام پارسه پویان دزفولی بهارستان-مجموعه ورزشی کیهان ۹۳۵۸۷۷۷۰۵۸
پدیده سارا هاشمی نصر آبادی نصرآباد-جرقویه سالن ورزشی توحید ۹۹۱۳۲۰۵۹۶۱
فرهنگی ورزشی سبا مجید فرید ورزنه اصفهان-ورزنه-سالن تختی ورزنه ۹۱۳۲۰۳۰۸۱۰
پارسه بهارستان رامین محمدی روستای کبوتر آباد-سالن کبوتر آباد ۹۳۶۰۳۱۴۷۶۴
پیروز پارسه اصفهان علی برومند پیروز هنرستان مدرس خانه اصفهان ۹۱۳۰۰۰۳۰۱۱
انصار احسان ابراهیمی سالن خرازی-حجاب-لاوی-لیتیوم ۹۱۶۲۰۵۴۹۰۰
آذرخش جواد نصیری زیاری اصفهان-زیار چمن مصنوعی زیار سالن غدیر زیار ۹۱۳۹۶۴۹۰۶۵
سپنتانیکان نقش جهان حسین قاسمی ورزشگاه پیروزی ۹۱۳۹۶۰۰۱۵۲
آلفا گلستان حسن قاسمی ۹۹۰۷۹۳۳۲۹۰
سبز پوشان طلوع امیر جمالی ۹۱۳۲۶۷۱۴۶۵
ستارگان طلائی سپاهان شهر فوتبال رضا کوهکن خانم ۹۲۱۰۸۰۷۸۶۴
مدرسه فوتبال آبفا حسن پویانمهر ۹۱۳۳۱۷۲۵۴۷
مدرسه فوتبال امید زندرود یاسر محمدی ۹۳۵۵۱۰۵۷۴۴
پرواز ستاره فولاد ملک پرویزی ۹۱۳۳۰۳۳۹۴۹
ایراندوخت اصفهان ۹۱۳۲۰۴۸۸۶۲
کهکشان سپاهان ابراهیم اسکندری فرد ورزشگاه کرد آباد ۹۱۳۱۶۹۹۳۲۳
پیمان کوهپایه محمد خجسته بخت کوپایی اداره ورزش و جوانان کوهپایه ۹۱۳۲۰۲۹۱۹۳
ولایت جرقویه حبیب اله شفیعی اینگلابادی جرقویه/چمن مصنوعی نیک آباد و سالن ورزشی نیکان ۹۱۳۳۰۰۵۰۳۳
سرخپوشان اصفهان سینا حسینی بهارستان ورزشگاه تدبیر ۹۱۳۳۶۵۹۸۹۵
گل اسپرت دشتی اصفهان حسین نایبی روستای دشتی سالن ولایت ۹۱۳۲۰۴۱۶۲۳
ماهان نوین اصفهان حسن طاهری ورزشگاه ۲۹ فروردین ۹۱۳۹۰۴۴۰۰۲
پدیده نوین اصفهان سید جواد رستگار اصفهان روستای فارفان ۹۱۳۸۹۵۶۰۹۰
بادران المهدی حمید رضا نیکخواه ورزشگاه گل نرگس ۹۱۳۳۲۵۵۳۲۱
پیمان کوهپایه محمد خجسته بخت کوپایی اداره ورزش و جوانان کوهپایه ۹۱۳۲۰۲۹۱۹۳

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
آینده سازان سهیل احمدوند چمن مصنوعی دولت آباد ۹۱۳۳۷۴۴۷۷۸
باراد سپهر دولت آباد امیر شبروی چمن طبیعی دستگرد برخوار /چمن مصنوعی دولت آباد ۹۱۳۱۰۱۹۷۵۵

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
سبحان رضا صالحی چمن تختی تیران ۹۱۳۲۳۰۱۷۶۷
نوین سید علیرضا سید اشرفی چمن تختی تیران ۹۱۳۹۳۰۱۳۸۲

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
آوا شهریار جهان نما حامد زارعی ۹۳۳۳۲۳۶۰۳۳
سپاهان سنگ دانش محمد خالقی ۹۱۳۱۱۱۲۲۵۱
پوران سپهر نصف جهان محمد خندانی ۹۱۳۱۱۱۲۲۵۱
جارجان سپهر احسان پاکدل ۹۱۳۸۰۶۶۵۸۸
توحید مهر سید محسن موسوی نور
آینده سازان فردای شهر علی کوچکی ۹۱۳۴۰۲۶۶۴۷

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
گلستان کوه ایمان محمدی مجموعه ورزشی گلستان کوه ۰۹۰۱۹۱۹۳۱۴۸

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
ستارگان کویر علی اصغر رییسی چمن مصنوعی امام علی/سالن پهلوان تختی ۰۹۱۳۹۲۴۵۳۲۱

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
پدیده قدیراله سعیدی ورزشگاه شهید صابری ۰۹۱۳۳۲۲۱۸۴۶

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
هونام ایساتیس شاهین شهر فوتبال صادق اساسی رضا باتو - مینا امینی ۲ آقا ورزشگاه تختی ۰۹۳۵۶۶۰۲۱۳۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
ستارگان پویای شاهین شهر علی ذبیح ورزشگاه ایثار ۰۹۰۳۵۳۷۶۶۸۳

مدارس فوتبال شهرستان فلاورجان
مدارس فوتبال شهرستان فلاورجان
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
پارسه فوتبال ابراهیم جعفری ابراهیم جعفری ۲ مذکر فلاورجان - بخش پیربکران - چمن مصنوعی شهدای کرافشان ۰۹۱۳۳۲۰۷۱۹۳

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
زاگرس نشینان برقرلنجان مرتضی طالبی ورزشگاه شهید رجایی ۹۱۳۹۷۵۱۵۷۲

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
سازمان آتش نشانی فوتسال محمد مسعود چایچی سالن ۷ مهر ۹۱۳۳۶۱۳۱۸۸
منصور عاشاد ابوالفضل منصوری شاد سالن ورزشی محتشمی ۹۱۳۱۶۱۶۲۱۱
فاتح خیبر مهدی عباسی واقادانی شهرک ۲۲ بهمن خاتم الانبیا ۹۱۳۲۶۴۴۸۲۶
استقلال سیلک حسین باغبان ورزشگاه شهید فکری ۹۱۳۷۴۳۱۶۸۳
کیان علی زارعی چمن مصنوعی پارک مدنی ۹۱۳۱۶۳۱۶۹۶
سرخپوشان نوین بهروز امین پور ورزشگاه شهید ناصر فکری ۹۳۵۷۴۸۶۳۴۱
میثاق اصغر دستمردی سالن هلال احمر ۹۱۳۵۵۹۷۷۰۵
انوشه مهدی نوحی استادیوم امیرکبیر ۹۱۳۱۶۲۲۲۸۵
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری مهدی عباسی واقادانی سالن ورزشی شهدای راوند ۹۱۳۲۶۴۴۸۲۶
آینده سازان کیان حمیدرضا باقری زاده سالن محتشمی ۹۱۳۹۲۶۸۳۴۶

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
همنام سپاهان گلپایگان ابوالفضل زهری دانشگاه فنی مهندسی ۰۹۱۳۳۷۱۴۶۴۰
توسعه سلامت سایمان حسین آرامی مجموعه انقلاب ۰۹۱۳۴۷۴۷۷۹۷

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
نام آوران قشقایی فوتبال عقیل نصیری زاده محمدرضا افشین ۲ آقا ورشگاه تختی ۰۹۱۳۸۲۵۳۱۷۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
سپید دشت مهیار فوتبال یزدان خردمند محمدرضا افشین ۲ آقا ورشگاه تختی ۰۹۱۲۶۹۸۸۳۱۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
سرخپوشان محمد رضایی ورشگاه تختی ۹۱۳۷۵۳۴۸۷۱
امیدهای فردا غلامرضا عسگری ورشگاه تختی ۹۱۳۳۲۱۱۲۴۹
آتیه سازان عباسعلی حق جویی ورشگاه تختی ۹۱۳۰۹۱۳۷۸۱
آریو پخش سپاهان مجتبی علی عسگری ۹۱۳۳۲۱۰۵۵۲
توپ طلائی شهرضا مجید شمسبگی ورشگاه تختی ۰۹۳۵۷۱۷۹۳۸۰

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
دختران ایران زمین فوتسال علی آقابابائی مرضیه صادقی ۲ خانم سالن الزهرا - سالن ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۳۳۶۹۰۴۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
طلائی پوشان آینده سازان مبارکه فوتبال سیدابراهیم رضوی سیدابراهیم رضوی ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۱۳۵۷۲۴۵ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
صفاهان مبارکه فوتبال کریم شاکری کریم شاکری ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن - ورزشگاه زیباشهر ۰۹۳۵۸۲۷۵۵۲۸ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
پارسه مبارکه فوتبال مهدی کریمی هراتمه مهدی کریمی هراتمه ۱ آقا روستای هراتمه-ورزشگاه میعاد ۰۹۱۳۳۲۰۷۱۹۳ ۴۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
شاهین مبارکه نصف جهان فوتبال ایمان ایران پور احسان سلمانی ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۵۵۴۰۵۱۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
آرا سپاهان مبارکه فوتبال حسین رمضانی احمدرضا خواجه گیر ۲ آقا چمن دانشگاه آزاد مجلسی-چمن مصنوعی حسن آباد ۰۹۱۳۱۰۰۲۵۲۱ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
ستاره ساز مبارکه فوتبال محسن عربی سید حسن موسوی ۲ آقا ورزشگاه امین ۰۹۱۳۱۲۵۷۱۹۵ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
آریا اسپرت مبارکه فوتبال سید سلمان امیری سیدحسن موسوی ۲ آقا چمن مصنوعی محله سجادیه-چمن ورزشگاه تختی ۰۹۱۳۲۳۷۵۷۰۲ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
ملی پوشان مبارکه فوتبال سیدمحسن رضوی سیدمحسن رضوی ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۹۳۳۸۹۵۷ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
میعاد نائین فوتبال حسین مختاری هاشم آبادی احسان مختاری هاشم آبادی ۲ آقا ورزشگاه تختی - چمن مصنوعی چمران ۰۹۱۹۸۱۵۸۳۶۸ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
سما فوتبال سعید یوسفی بهزاد پناهی ۲ آقا چمن دانشگاه آزاد ۰۹۱۳۱۳۳۱۴۴۰ ۳۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
پرسپولیس (فرهنگ) فوتبال رسول ابراهیمیان رسول ابراهیمیان ۱ آقا چمن دانشگاه آزاد ۰۹۱۳۳۳۱۴۲۲۹ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
کیاسرخ هور فوتبال سعید زمانی بهزاد پناهی ۲ آقا چمن دانشگاه آزاد ۰۹۳۵۳۲۸۴۴۹۴ ۳۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
سپاهان (پارسا) فوتبال مجتبی ابراهیمیان مجتبی ابراهیمیان ۱ آقا ورزشگاه رسالت ۰۹۱۳۳۳۲۲۵۸۹ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
استقلال مجید حاجی حسینی دانشگاه تربیت معلم شهید آیت ۹۱۳۰۱۳۲۳۹۲

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
شاهین نطنز فوتبال حسن عسگری مهدی عسگری ۲ آقا ورزشگاه منوچهری ۰۹۳۷۹۷۱۱۵۵۱ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
الوند جوان بادرود فوتبال مجتبی نجاتیان محمد مشرقی ۲ آقا ورزشگاه فیروزی زاده ۰۹۱۳۳۶۲۶۵۰۶ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
کشاورز بادرود فوتبال رحمت مهرانفر محسن سهیلی ۲ آقا ورزشگاه فیروزی زاده ۰۹۱۳۴۳۴۸۹۰۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)

©️ همه حقوق برای هیئت فوتبال استان اصفهان محفوظ است.