به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان طی احکامی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان،جناب آقای احمد صالحی بعنوان رئیس واحد داوران هیئت فوتبال و جناب آقای فرهاد خوشنواز بعنوان دبیر واحد داوران هیئت فوتبال منصوب شدند.

واحد روابط عمومی
۱۵ تیر ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.