به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی بازیکنان منتخب  مرحله نخست طرحاستعدادیابی فوتسال رده های پایه استان اصفهان توسط استعدادیاب های هیئت فوتبال استان اعلام شد.

در مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسال، بازیکنان دعوت شده می بایست در روزهای پنجم و ششم آبان ماه خود را بهاستعدادیاب های هیئت فوتبال استان معرفی نمایند «اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد»

اسامی بازیکنان منتخب مرحله نخست طرح استعدادیابی فوتسال استان اصفهان به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی شهرستان
بهزاد یاریگلپایگان
امیر محمد حقیقتگلپایگان
امیر حسین یاوریگلپایگان
مهدی یاوریگلپایگان
امیر محمد مرادیگلپایگان
ابراهیم صدریگلپایگان
سجاد حمرا طلانی گلپایگان
ابلفضل عشوریفریدونشهر
ابلفضل درویشیفریدونشهر
محمد حسینیفریدونشهر
محمدرضا فرهادیفریدونشهر
علیرضا قاسمیفریدونشهر
فرشاد اونی کازیفریدونشهر
مهرداد یسلیانیفریدونشهر
نیما رحیمیفریدونشهر
محمد امین قره داغیچادگان
محمد حسین وفادارچادگان
ابلفضل حقیقینجف آباد
میلاد فدایینجف آباد
امیر محمد دوستینجف آباد
محمد مهدی پشاهینجف آباد
ابولفضل غلامینجف آباد
محمد دویستینجف آباد
محمد مهدی صائبینجف آباد
متین کاظمینجف آباد
سعید کوهیخمینی شهر
آرمان اعلائیخمینی شهر
امیر حسین ابراهیم زادهخمینی شهر
محمد حسین نقدیخمینی شهر
رضا دوستی پویاخمینی شهر
عباس مرادیخمینی شهر
امیر علی کوشافرنطنز
محمد حسین حاجی اسماعیلینطنز
حامد فدائینطنز
علی اکبر کریمینطنز
رضا سیفیبرخوار
رضا رحیمیبرخوار
امیر محمد علائیبرخوار
مهدی بهارلوییبرخوار
امیر علی جاوریشهرضا
عباس نوروزیشهرضا
حسین رهنماشهرضا
ابلفضل محمودیشهرضا
حسین محمدیشهرضا
سالار فرهمندیانشهرضا
محمد مهدی انصاریشهرضا
رضا انصاریشهرضا
آریا علی مرادیشهرضا
احمدرضا ثابت فرشهرضا
احمد برامونیشهرضا
محمد مهدی صمیمیسمیرم
امیر طهوریسمیرم
سعید ملاییسمیرم
محمد مهدی قائم مقامیسمیرم
نیما جاویدیسمیرم
مصطفی احمدپورمبارکه
نیما ضیاییمبارکه
مهدی رشید آبادیمبارکه
ابولفضل قاسمیمبارکه
محسن شاطریمبارکه
غلامرضا محمدیفلاورجان
حسین اسماعیل زادهفلاورجان
مهدی کوراوندفلاورجان
مهدی عزیزیفلاورجان
امیر مهدی حاج حسینیفلاورجان
ابولفضل پناهیفلاورجان
مهدی عزیزیفلاورجان
امیر محمدیفلاورجان
امیر حسین قاسمیفلاورجان
معراج سلحشوراصفهان
علی ایزدیاصفهان
ستار حبیبیاصفهان
امیر حسین نصیریاصفهان
آرش افرازاصفهان
ابولفضل باباصفریاصفهان
سپهر عباد منشاصفهان
ارشک زراسونداصفهان
سبحان خسروانیاصفهان
مهدی حسینیاصفهان

واحد روابط عمومی
۲۴ مهر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.