به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی محرومان هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان اصفهان «جام نقش جهان» به شرح زیر است:

محروم در مقابل تیم در تاریخهفتهاخراجاخطارنام تیمسمت پیراهننام و نام خانوادگی 
محروم در مقابل تیم لیگ برتربزرگسالان آرتامورزش پاسارگاد هفته ۱۹ -۱۸ *بزرگسالان تربیت دیزیچهبازیکن۱۲علیرضا قیاسی۱
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سلحشورلنجان هفته ۱۹ -۱۸* بزرگسالان چرمهین لنجانبازیکن۷بهنام تقی زاده۲
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سلحشورلنجان هفته ۱۹ -۱۸* بزرگسالان چرمهین لنجانمربی جلال تمام یار چرمینی۳
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سلحشورلنجان هفته ۱۹ -۱۸* بزرگسالان چرمهین لنجانبازیکن۲۴محمد باقر صادقی۴
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سلحشورلنجان هفته ۱۹ -۱۸* بزرگسالان چرمهین لنجانبازیکن۱۸مهدي موذن۵
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پدیده صنعتمبارکه هفته ۱۹ -۱۸* بزرگسالان ماهان طادبازیکن۱۳سید مجید موسوي اشترجانی۶
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پدیده صنعتمبارکه هفته ۱۹ -۱۸ *بزرگسالان ماهان طادبازیکن۷۴محمدجواد علی خاصی۷
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پدیده صنعتمبارکه هفته ۱۹ -۱۸* بزرگسالان ماهان طادمربی محمدرضا مهدیان۸
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۹ -۱۸ *بزرگسالان یاوران مهر گزبرخواربازیکن۲۵امیرحسین فروتن دستجردي۹
محروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۹ -۱۸* لیگ برتربزرگسالان آرتام ورزش پاسارگادبازیکن۲۰امیر حسین ضرونی۱۰
محروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۹ -۱۸ *لیگ برتربزرگسالان آرتام ورزش پاسارگادبازیکن۳سعید اسمعیلی نهوجی۱۱
واحد روابط عمومی
۱۴ دی ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.