به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی محرومان هفته هجدهم جام نقش جهان به شرح زیر می باشد:

 نام و نام خانوادگیمحروم در مقابل تیم در تاریخهفتهاخراجاخطارنام تیم پیراهنسمت
۱امیر حسین آبدان پورمحروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان آذر صنعت گلپایگان۳۳بازیکن
۲بابک مرادي امام قیسیمحروم در مقابل تیم بزرگسالان آذر صنعتگلپایگان هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان پالایشگاه اصفهان۱بازیکن
۳محمدامین حیدرپورمحروم در مقابل تیم بزرگسالان آذر صنعتگلپایگان هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان پالایشگاه اصفهان۱۲بازیکن
۴مسعود دمی زادهمحروم در مقابل تیم بزرگسالان آذر صنعتگلپایگان هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان پالایشگاه اصفهان۱۳بازیکن
۵رسول طاهريمحروم در مقابل تیم بزرگسالان سپهر فولادلنجان هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان پدیده صنعت مبارکه مربی
۶نوید مراديمحروم در مقابل تیم بزرگسالان آبی پوشانعقاب هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان سلحشور لنجان۹بازیکن
۷احسان شریفیمحروم در مقابل تیم بزرگسالان متینمغناطیس هفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان ماهان طاد۳بازیکن
۸محسن آقاجانیان صباغمحروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان متین مغناطیس۲۸بازیکن
۹محمد اسحاقیانمحروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان متین مغناطیس۳بازیکن
۱۰ابوالفضل مطلبیمحروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان یاوران مهر گزبرخوار۱۴بازیکن
۱۱سعید شریفیانمحروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان یاوران مهر گزبرخوار۶۶بازیکن
۱۲علی نکوکارمحروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۸ -۱۷*بزرگسالان یاوران مهر گزبرخوار۷بازیکن
واحد روابط عمومی
۷ دی ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.