به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی محرومان هفته هفدهم جام نقش جهان به شرح زیر می باشد:

 ردیفنام و نام خانوادگی پیراهنمحروم در مقابل تیم در تاریخهفتهاخراجاخطارنام تیمسمت
۱آرمین محمودي اسفندیاري محروم در مقابل تیم بزرگسالان آبی پوشانعقاب هفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان پارسهمربی
۲ایمان احمدي۱۶محروم در مقابل تیم بزرگسالان آبی پوشانعقاب هفته ۱۷ -۱۶* بزرگسالان پارسهبازیکن
۳حسین حجازي پور۸۰محروم در مقابل تیم بزرگسالان آبی پوشانعقاب هفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان پارسهبازیکن
۴سیدمجتبی یاري محروم در مقابل تیم بزرگسالان آبی پوشانعقاب هفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان پارسهمدیر تیم
۵علیرضا نظریان۳۳محروم در مقابل تیم بزرگسالان متینمغناطیس هفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن
۶سجاد بابادي حسن پور۱۳محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان چرمهین لنجانبازیکن
۷مهرداد سلحشوري۸محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان چرمهین لنجانبازیکن
۸مهدي سلحشور۱۱محروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۷ -۱۶ *بزرگسالان سلحشور لنجانبازیکن
۹محمدرضا گرسیوز جزي۸محروم در مقابل تیم بزرگسالان سایا هفته ۱۷-۱۶ *بزرگسالان یاوران مهر گزبرخواربازیکن

 

واحد روابط عمومی
۳۰ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.