به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر بزرگسالان استان اصفهان «جام نقش جهان» به شرح زیر می باشد:

محروم در مقابل تیم در تاریخهفتهاخراجاخطارنام تیمسمت پیراهننام و نام خانوادگی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سایا هفته ۱۴-۱ *بزرگسالان آبی پوشان عقاببازیکن۴امیرحسین رضائی کاغذي
محروم در مقابل تیم بزرگسالان متینمغناطیس هفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان پارسهمربی آرمین محمودي اسفندیاري
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پدیده صنعتمبارکه هفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان پالایشگاه اصفهانبازیکن۱۵سیدماهان موسوي
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن۱۰حمید عربی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن۸رضا افشارفرد
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن۴محمد حسین اسدي
در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاه اصفهانهفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن۲۳محمد سلحشوري
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن۲۳محمد سلحشوري
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پالایشگاهاصفهان هفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان پدیده صنعت مبارکهبازیکن۷۹مهدي محمدي
محروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان تربیت دیزیچهمربی اسماعیل کریمی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان تربیت دیزیچهبازیکن۲۸جعفر ملکی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان تربیت دیزیچهبازیکن۵جواد خاربو
محروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان تربیت دیزیچهبازیکن۷مصطفی غلامی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان ماهان طادهفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان تربیت دیزیچهبازیکن۴مهدي ملکی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان آبی پوشانعقاب هفته ۱۴ -۱* بزرگسالان سایابازیکن۷۷محمد هارونی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سلحشورلنجان هفته ۱۴ -۱۳* بزرگسالان سپهر فولاد لنجانبازیکن۲۸مهدي علیخانی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان سپهر فولادلنجان هفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان سلحشور لنجانبازیکن۱۷میلاد لطفی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان ماهان طادبازیکن۱۵عرفان عیدي شیخ رباط
محروم در مقابل تیم بزرگسالان تربیت دیزیچههفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان ماهان طادبازیکن۸۸محمدمهدي ممبینی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان پارسه هفته- ۱۴۱۳ *بزرگسالان متین مغناطیسبازیکن۱۴سیدعلی میرحسینی رنانی
محروم در مقابل تیم بزرگسالان آذر صنعتگلپایگان هفته ۱۴ -۱۳ *بزرگسالان یاوران مهر گزبرخواربازیکن۲محمود امین
محروم در مقابل تیم بزرگسالان چرمهینلنجان هفته ۱۴ -۱۳ *لیگ برتربزرگسالان مهلاگستربازیکن۷میلاد فتحی
واحد روابط عمومی
۸ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.