اصلاحیه برنامه مسابقات فوتبال استان اصفهان

لیگ برتر زیر ۲۱ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۹۳۰۱/۱۱/۱۴۰۱شنبهپادمایدک مشکینامداران۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۴:۰۰:۰۰اصفهان۴۴توپخانه
۹۵۰۱/۱۱/۱۴۰۱شنبهآرادورزش زاگرسیزدل کاشان۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۲:۰۰:۰۰اصفهان بابوکان
۹۶۰۱/۱۱/۱۴۰۱شنبهپارسیان قرمزآتیه سازان۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۲:۰۰:۰۰اصفهان فجر
واحد روابط عمومی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.