اعضا کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :در پی احکامی از جانب علی طاهری رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان اعضا کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شدند.
از همین رو آقای عباس عابدی به عنوان رئیس، امیر جلالی به عنوان معاون و مسیح جعفری به عنوان عضو کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شدند.

واحد روابط عمومی
۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.