جمعه ۱۵ شهریورماه- ساعت ۱۱-هفته چهارم

شهروند ساری- دریژنو فرخ شهر- هاشمی نسب- ساری

نامی نو اصفهان-مس رفسنجان-سالن ۲۵ آبان- اصفهان

پارس آراشیراز- رهیاب گستر تهران- پهلوانان نصیری- شیراز

هیئت فوتبال خراسان- دختران کویر مس کرمان-سالن شهید بهشتی-مشهد

ستارگان دشت ورامین-پویندگان فجر شیراز-شهدای گل عباس- ورامین

پالایش نفت آبادان- سایپا-مجموعه ۱۷ شهریور- آبادان

ملی حفاری ایران- استراحت

 

شنبه ۲۳ شهریور ماه – ساعت ۱۱-هفته پنجم

دریژنو فرخ شهر-نامی نو اصفهان-تختی شهر کرد-فرخ شهر

رهیاب گستر تهران-شهروند ساری-شهربانو- تهران

مس رفسنجان-هیئت فوتبال خراسان-پیام نور-رفسنجان

پویندگان فجر شیراز-پارس آرا شیراز-ابوالفتحی-شیراز

دختران کویر مس کرمان-پالایش نفت آبادان-شهرداری- کرمان

ملی حفاری ایران- ستارگان دشت ورامین-سالن ایثار-اهواز

سایپا- استراحت

 

 

جمعه ۲۹ شهریور ماه- ساعت ۱۱-هفته ششم

رهیاب گستر تهران-دریژنو فرخ شهر-شهر بانو- تهران

هیئت فوتبال خراسان-نامی نو اصفهان-سالن شهید بهشتی-مشهد

شهروند ساری-پویندگان فجر شیراز-هاشمی نسب-ساری

پالایش نفت آبادان-مس رفسنجان-مجموعه ۱۷ شهریور-ابادان

پارس آرا شیراز-ملی حفاری ایران-پهلوانان نصیری- شیراز

ستارگان دشت ورامین-سایپا-شهدای گل عباس- ورامین

دختران کویر مس کرمان- استراحت

واحد روابط عمومی
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.