برنامه هفته هفتم لیگ فوتسال زیر  ۱۳ بانوان

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرستانسالن برگزاری
۱۹۰۹/۱۱/۱۴۰۱یک شنبهنونهالان حاجی آبادفسفریتنها مسیر۱۶:۱۵نجف آبادشهدا حاجی آباد
۲۰۰۶/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهسرخ پوشان برترمشکی قرمزدختران طوفان۱۶شاهین شهرتختی
۲۱۰۸/۱۱/۱۴۰۱ شنبهدرنیکا شایگانسفیدهیئت فوتبال لنجان۱۵:۱۵درچهشهدا تیرانچی
واحد روابط عمومی
۲۷ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.