برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته اول بزرگسالان

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۷۳۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهفجر نوینحکیم سلامت۱۲خوراسگان آزادی
۷۴عدالت آرناماهان نقش جهان
۷۵۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهشهدای طالخونچهبنیاد نوین۱۴.۳مبارکه ۲۲بهمن
۷۶۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهآینده سازان هرندکهکشانیها۱۴هرنداستادیوم هرند
۷۷۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهپسران آفتابامید ایچی۱۴.۳دولت آبادشهدای دولت آباد
۷۹۰۶/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبه تاممهرگان۱۴اصفهان ۲۲بهمن

برنامه هفته بیستم و دوم لیگ برتر بزرگسالان (جام نقش جهان)

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
معوقه۰۳/۱۱/۱۴۰۱دوشنبه آرتام ورزش پاسارگادسلحشور لنجان۱۴بهارستان رجب زاده
معوقه۰۳/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهیاوران مهر گزپارسه اصفهان۱۴گز برخوارچمران گز
۱۴۸۰۶/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهآبی پوشان عقابآبیسپهر فولاد لنجان ۱۳.۳کاشانفکری
۱۴۹۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهتربیت دیزیچهقرمزپالایشگاه۱۲دیزیچهشهدای دیزیچه
۱۵۰۰۶/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهسایا ورزشپارسه اصفهان۱۳اصفهان سیمان
۱۵۱۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعه آذر صنعت گلپایگانسورمه ایپدیده صنعت مبارکه۱۲گلپایگان کارگران
۱۵۲۰۶/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهسلحشور لنجانقرمزآرتام ورزش پاسارگاد۱۴.۳زرین شهر۱۷شهریور
۱۵۳۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهیاوران مهر گزمتین مغناطیس۱۴گز برخوارچمران گز
۱۵۴۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهتارافولادچرمهین قرمزماهان طاد۱۴.۳زرین شهرقیام
واحد روابط عمومی
۲۱ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.