برنامه هفته چهاردهم لیگ دسته اول زیر ۱۵ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۷۹۳۰/۱۰/۱۴۰۱جمعهافسر آران و بیدگلسبزسبزپوشان آریایی۱۵آران وبیدگلامیرکبیرنوش آباد
۸۰۰۱/۱۱/۱۴۰۱شنبهپتو لالهقرمزپارس۱۵اصفهان فخر
۸۱ایساتیسسبزشاهین دهاقان
۸۲۳۰/۱۰/۱۴۰۱جمعهستارگان لنجانقرمزپاسارگاد اصفهان۱۵سده لنجانتختی سده لنجان
۸۳۳۰/۱۰/۱۴۰۱جمعهیاران واحد فولاد شهرتارافولاد۱۴زرین شهرگلها چمگردان
۸۴۲۹/۱۰/۱۴۰۱۵شنبهآتیه سازانقرمزصفاهان مبارکه۱۳اصفهانبابوکان

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ۱۵ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۸۵۰۶/۱۱/۱۴۰۱۵ شنبه نصف جهانسفیدآبیمهرگان۱۵اصفهانبابوکان
۸۶۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهیاوران المهدی سفیدنوژن۱۲اشترجان شهرداری
۸۷۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهتامقرمزپیشگامان۱۳.۳اصفهان ۲۲بهمن
۸۸۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهذوب آهنسبزماهان طاد۱۳اصفهان استادعاطف
۸۹۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعه پادما یدک مشکینصف جهان نوین۱۲اصفهان ۴۴توپخانه
۹۰۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعه انقلاب ورزشآبینامداران۱۴.۱۵اصفهان انقلاب اسلامی

 

واحد روابط عمومی
۲۰ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.