برنامه هفته اول لیگ دسته دوم زیر ۱۷ سال

گروهشماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
اول۱۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهستارگان آتیه دارجوانستارگان لنجان۱۳بهارستانرجب زاده
اول۲۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهبرنا نجف آبادآینده سازان مهر۱۴نجف آبادآزادی
دوم۳۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهشادمان دوستاننوین تیران۱۵اصفهانشهدای عاشق آباد
دوم۴۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهشاهین سپهرآرادمهرنقش جهان۱۳اصفهانفخر
سوم۵۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهطلایی پوشان لنجانایرانیان۱۴زرینشهرگلها چمگردان
سوم۶۱۳/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهیاران واحدفولادشهرایساتیس شاهین شهر۱۲:۳۰زرینشهرگلها چمگردان
چهارم۷۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهطوفان آرناپارسیان۱۲اصفهانبابوکان
چهارم۸۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهایران مهراهوراماندگارنقش جهان۱۴اصفهانبابوکان

برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول زیر ۱۷ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۹۲۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهژورکسفیدقشقائی۱۵حبیب آبادشهدا
۹۳۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهپاسارگاد اصفهانسورمه ایرشد مشتاق ۱۴اصفهان ۲۹فروردین
۹۴۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعه ماهان طادزردمشکیپاسارگاد صفاهان۱۵اصفهان فجر
۹۵۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهمیلاد برخوارسفیدامید سپاهان نجف آباد۱۲دولت آبادشهدای دولت آباد
۹۶۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهنصف جهانسفید ابیپتو لاله۱۱اصفهان فجر
۹۷۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهسبز پوشان شاهین شهرسبزنوین نویان۱۳گزبرخوارچمران گز
۹۸۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهآتیه سازانقرمزصبح شیرین ۱۴اصفهانبابوکان

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر زیر ۱۷ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۹۱۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهنامدارانآبیآینده سازان۱۳اصفهان فجر
۹۲نشاط ایین مهرگانقرمزپادمایدک
۹۳۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهآبفاطوسیتام۱۴اصفهان اختصاصی آبفا
۹۴۰۷/۱۱/۱۴۰۱جمعهجاویدکاشانسفیدنوین نویان۱۵کاشان فکری
۹۵۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهانقلاب ورزشمشکییاوران المهدی۱۴اصفهانانقلاب اسلامی
۹۶۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهسپاهان نوینمشکینوژن۱۲اصفهانآب منطقه ای
واحد روابط عمومی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.