برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول زیر ۱۸ 

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۱۱۶۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهآتیه سازانقرمز-سفیدعلم و ادب۱۳اصفهان بابوکان
۱۱۷۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهافسر آران بیدگل سفیدنوین نویان۱۵.۱۵آران بیدگل امیرکبیرنوش آباد
۱۱۸۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهآراد ورزش زاگرسشاهین دژ فولادشهر۱۲اصفهانبابوکان
۱۱۹۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهضربه آزاد نقش جهانسبزهلال آران بیدگل۱۲دولت آبادشهدای دولت آباد
۱۲۰۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهتام نوین قرمزنصف جهان۱۵اصفهان۲۲بهمن
۱۲۱۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهداتیسقرمزهلال اصفهان۱۱اصفهانفجر
۱۲۲۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهکیان تامماهان طاد۱۲خوراسگانآزادی

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ۱۸

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۸۵۰۲/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهذوب نوینسبزسپاهان نوین۱۴اصفهان استادعاطف
۸۶۰۲/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهنوژنسفیدپادما یدک ایرانیان۱۴.۳خوراسگان آزادی
۸۷۰۴/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهانقلاب ورزشآبینشاط آئین مهرگان۱۴اصفهانانقلاب اسلامی
۸۸۰۱/۱۱/۱۴۰۱شنبهامید سپاهان نجف آبادزردآتیه سازان۱۳نجف آبادآزادی
۸۹۰۴/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهماندگار نقش جهانزردآبفا ۱۴اصفهان دانشگاه
واحد روابط عمومی
۲۷ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.