برنامه هفته  چهاردهم لیگ دسته اول زیر ۲۰ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۸۲۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه سرخپوشان شهرضاپتولاله۱۵شهرضا تختی
۸۳۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه سعادت درچه فولادایریک۱۲درچه منتظری
۸۴۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهکیان تاممیلادمهر۱۴.۳خوراسگان آزادی
۸۵۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه شاهین سپهرآبی پوشان شاهین شهر۱۳اصفهان فخر
۸۶۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه آرادورزش زاگرسعلم وادب۱۲اصفهان بابوکان
۸۷۰۸/۱۱/۱۴۰۱شنبهنوین نویان ایساتیس۱۴اصفهان ۴۴توپخانه

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ۲۰ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۸۵۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه پارسه آبیماهان تاد۱۳اصفهانسیمان
۸۶۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهضربه آزادقرمزنصف جهان۱۲دولت آبادشهدای دولت آباد
۸۷۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهآبفاسفیدآبیپارسیان۱۴اصفهاناختصاصی آبفا
۸۸۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه پادمایدکآبیانقلاب ورزش۱۲اصفهان۴۴توپخانه
۸۹۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبه نوژنقرمزآتیه سازان۱۲خوراسگانآزادی
۹۰۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهسپاهان نوینآبیآینده سازان۱۵اصفهانسیمان
واحد روابط عمومی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.