برنامه مرحله نیمه نهایی لیگ پیشکسوتان

شماره بازیتاریخمرحلهروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۱۱۰/۱۱/۱۴۰۱دور برگشتدوشنبههساعقاب نقش جهان۱۲شاهین شهراختصاصی هسا
۲۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوربرگشتدوشنبهانوشه نوش آبادستاره امید فلاورجان۱۳نوش آباد امیر کبیر

 

واحد روابط عمومی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.