[لیگ برتر بزرگسالان فوتسال استان]

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پالایشگاه اصفهان ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۳۹ ۱۶ ۲۳ ۲۱
۲ آریا ماشین فریدونشهر ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۲۰
۳ ستاره کویر خارا ۱۰ ۵ ۴ ۱ ۲۶ ۱۴ ۱۲ ۱۹
۴ شهاب افشان اردستان ۱۰ ۶ ۰ ۴ ۲۸ ۱۹ ۹ ۱۸
۵ نوین اندیش نجف آباد ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۲۱ ۱۴ ۷ ۱۶
۶ بارمان خمینی شهر ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۲۲ ۲۴ ۱۲
۷ آریا اسپادانا مبارکه ۱۰ ۱ ۱ ۸ ۱۳ ۳۷ -۲۴ ۴
۸ مقاومت درچه ۱۰ ۰ ۰ ۹ ۱۰ ۴۵ -۳۵ ۱