دویست و هشتمین دوره مربیگری D فوتبال ایران به مدرسی قاسم رحیمی برگزار شد.
این دوره از تاریخ ۹۹/١١/٢۶ لغایت ٩٩/١٢/۲ در مرکز تخصصی فوتبال استان اصفهان ورزشگاه تختی دایر خواهد بود.

واحد روابط عمومی
۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.