هیئت فوتبال استان اصفهان

راهنمای استفاده از سامانه هیئت فوتبال اصفهان

فهرست مطالب

درخواست کارت عضویت

به‌منظور درخواست کارت عضویت هیئت فوتبال از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1402، ابتدا از طریق لینک https://smfisf.com وارد سامانه شده سپس در صورتی‌که برای اولین‌بار وارد سامانه هیئت فوتبال شده‌اید اقدام به ثبت‌نام نمائید.

پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور با وارد نمودن اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه هیئت فوتبال شده و با انتخاب گزینه کارت عضویت اقدام به ثبت‌نام نمایید.

پس از طی گام‌های ثبت‌نام اقدام به دانلود کارت عضویت نمائید.‌

دوره‌های آموزشی

به‌منظور ثبت‌نام در دوره های آموزشی هیئت فوتبال، ابتدا از طریق لینک https://smfisf.com وارد سامانه شده سپس در صورتی‌که برای اولین‌بار وارد سامانه هیئت فوتبال شده‌اید اقدام به ثبت‌نام نمائید.

پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور با وارد نمودن اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه هیئت فوتبال شده و با انتخاب گزینه دوره مربیگری مربوطه اقدام به ثبت‌نام نمایید.

پس از طی گام‌های ثبت‌نام و تأیید توسط کارشناس آموزش جهت شرکت در دوره، از طریق پیامک از اطلاع‌رسانی خواهد شد.

صدور مجوز مدارس فوتبال

به‌منظور دریافت مجوز مدارس فوتبال هیئت فوتبال از تاریخ 6 اردیبهشت‌ماه 1402، ابتدا از طریق لینک https://smfisf.com وارد سامانه شده سپس در صورتی‌که برای اولین‌بار وارد سامانه هیئت فوتبال شده‌اید اقدام به ثبت‌نام نمائید.

پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور با وارد نمودن اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه هیئت فوتبال شده و با انتخاب گزینه مجوز مدارس فوتبال اقدام به ثبت‌نام نمایید.

پس از طی گام‌های ثبت‌نام و تأیید توسط کارشناس مربوطه، اقدام به دریافت مجوز نمائید.

صدور مجوز فعالیت در فوتبال/ فوتسال/ فوتبال ساحلی

به‌منظور دریافت مجوز مجوز فعالیت در فوتبال/ فوتسال/ فوتبال ساحلی از تاریخ 6 اردیبهشت‌ماه 1402، ابتدا از طریق لینک https://smfisf.com وارد سامانه شده سپس در صورتی‌که برای اولین‌بار وارد سامانه هیئت فوتبال شده‌اید اقدام به ثبت‌نام نمائید.

پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور با وارد نمودن اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه هیئت فوتبال شده و با انتخاب گزینه صدور مجوز فعالیت در فوتبال/ فوتسال/ فوتبال ساحلی اقدام به ثبت‌نام نمایید.

پس از طی گام‌های ثبت‌نام و تأیید توسط کارشناس مربوطه، اقدام به دریافت مجوز نمائید.