به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در ادامه فرایند الکترونیک سازی مدیریت فوتبالسامانه پیامکی هیئت فوتبال مورد بهره برداری قرار گرفت.

این سامانه با سرشماره «۳۰۰۰۷۴۳۶۳» بهره برداری شد.

واحد روابط عمومی
۳ شهریور ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.