طی حکمی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، سید اکبر موسوی بمدت دو سال در سمت ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنجان ابقا شد

واحد روابط عمومی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.