مسئول واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :در پی حکمی از جانب علی طاهری رئیس هیئت فوتبال، «مسئول واحد مسابقات»هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شدند.
از همین رو آقای مهدی عارفیان به عنوان مسئول واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.

واحد روابط عمومی
۱۴ فروردین ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.