علی طاهری، ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان در خصوص دیدار ستارگان فوتسال دهه ۷۰ اظهارات خود را بیان داشت.

IMG_6616

واحد روابط عمومی
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.