هیئت فوتبال استان اصفهان

Isfahan Football Association

لیگ برترزیر۱۹سال فوتسال

برنامه هفته دوم لیگ برترزیر۱۹سال

شماره بازیگروهتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرستانسالن برگزاری
۱A --یاشارقشقایی دهاقان-استراحت---
۲A۲۶/۱۲/۱۴۰۱جمعهبهرام کشاورزسمیرمسفیدنیکان توسعه کاشان۱۵سمیرمسروش
۳Aجمعهسپاهان نوینزردمشکیصباصفه۱۶.۳۰اصفهانفردوان
۴A۲۶/۱۲/۱۴۰۱جمعههیات فوتبال برخوارآبیاتحادآرنا۱۷.۲۰دولت آبادبرخواررسالت
۵B۲۷/۱۲/۱۴۰۱شنبهرایابرنامبارکهمشکیفولادنوین۱۷مبارکه۹دی
۶B۲۵/۱۲/۱۴۰۱پنج شنبهساجدلنجانمشکی قرمزبایاب بخش مرکزی۱۹لنجانهلال احمر
۷B۲۶/۱۲/۱۴۰۱جمعهصنعت فولادمبارکهزرداخگرپادنارین۱۳صفاییهتوحیدصفاییه
۸B--امیدپیروز آران بیدگل-استراحت---

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *