برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول زیر ۱۴ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۱۰۴۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهسبزپوشان آریاییآرادپرتو۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۲:۰۰:۰۰اصفهان۴۴توپخانه
۱۰۵۱۱/۱۱/۱۴۰۱سه شنبهستارگان لنجانپاسارگاداصفهان۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۵:۰۰:۰۰زرین شهر۱۷شهریور
۱۰۶۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهستارگان نجف آبادآبی پوشان کاشان۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۴:۰۰:۰۰نجف آبادآزادی
۱۰۷۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهماهان طلایییاران واحد فولادشهر۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۵:۰۰:۰۰زرین شهر۱۷شهریور
۱۰۸۰۹/۱۱/۱۴۰۱یکشنبهنامدارانپتولاله۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۵:۰۰:۰۰اصفهانفجر
۱۰۹۱۰/۱۱/۱۴۰۱دوشنبهنصف جهانپاسارگادصفاهان۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۱۱:۰۰:۰۰اصفهانفجر

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر زیر ۱۴ سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
۱۰۶۱۲/۱۱/۱۴۰۱چهارشنبهذوب آهنسبزنصف جهان نوین۱۴اصفهان استادعاطف
۱۰۷۱۲/۱۱/۱۴۰۱چهارشنبهماهان طادزرد -مشکیپادما یدک ایرانیان۱۴اصفهان فجر
۱۰۸۱۳/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهنوژن سفیداستقلال کاشان۱۲خوراسگان آزادی
۱۰۹۱۳/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهمهرگانقرمزآینده سازان۱۴دولت آبادشهدای دولت آباد
۱۱۰فولادمبارکه سپاهانزرد مشکیانقلاب ورزش
۱۱۱۱۳/۱۱/۱۴۰۱پنج شنبهآبفاسفیدتام۱۲اصفهان اختصاصی آبفا
۱۱۲
واحد روابط عمومی
۲۰ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.