به گزارش وب سایت هیئت فوتبال استان اصفهان ، طی حکمی از سوی مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، جناب آقای مجتبی طغیانی در مقام رئیس هیئت فوتبال شهرستان برخوار ابقاء شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.