هیئت فوتبال استان اصفهان

Isfahan Football Association

محمدی:فولاد مبارکه سپاهان وفولاد خوزستان بعنوان دو الگوی آکادمی فوتبال به AFCمعرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نفل ازسايت رسمى فدراسيون فوتبال اكبر محمدى در اين خصوص اظهار داشت:بنده به همراه آقاى محصص رييس محترم كميته فنى نشست هاى مشتركى به صورت ويدئو كنفرانس با نمايندگان فيفا و AFC در خصوص دو طرح مرتبط با حوزه فوتبال پايه و آكادمى ها داشتيم. نشست اول مرتبط با برنامه اناليز اكوسيستم استعداديابى فيفا بود كه با آقايان روته مولر و استوارت صحبت كرديم. در اين طرح لازم است مجموعا ١٣ آكادمى را جهت ارزيابى و بررسى كه توسط يك شركت بلژيكى انجام مى شود به فيفا معرفى كنيم. ٥ آكادمى پسران و ٥ آكادمى دختران همچنين ٣ آكادمى برتر با بهترين كيفيت كه يك آكادمى از بخش دختران و دو آكادمى پسران در اين قسمت معرفى خواهد شد. در واقع در اين بررسى ارزيابى مى شود كه نقشه راه موجود در فعاليت و برنامه اين آكادمى ها منجر به تحقق نتيجه وخروجى مطلب مى شود يا نه.

رييس كميته جوانان فدراسيون فوتبال اضافه كرد:طرح دوم مربوط به كنفدراسيون فوتبال آسيا است موسوم به طرح توسعه فوتبال جوانان نخبه در اسيا كه شاخصه و آيتم هاى متعددى دارد.نحوه فعاليت اكادمى ها ،تجهيزات ،استعدادها ،نيروى انسانى ،كيفيت مربيان ،تيم هاى ملى و موارد ديگر در اين بخش بررسى مى شود و ما هم در اين بخش ابتدا بر مبناى امكانات سخت افزارى مجموعه اكادمى و مركز ملى فوتبال همچنين دو باشگاه سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان را با ارائه كليه مستندات و مدارك معرفى كرديم. در نشست مشترك با اقاى لاسلو نماينده AFC به صورت ويدئو كنفرانس ابتدا مدارك سپاهان مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفت و در نشست هاى بعدى مدارك و مستندات باشگاه فولاد مورد ارزيابى قرار مى گيرد.  در واقع هدف اين است كه شرايط و موقعيت فعلى اين آكادمى ها به عنوان نمونه بررسى و با الگوهاى استاندارد مطابقت داده شود تا در مسير رفع نقاط ضعف و استانداردسازى آكادمى هاى فوتبال در كشور اقدام كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *