سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸
Isfahan Football Association

مدارس فوتبال استان اصفهان

اسامی مدارس فوتبال و فوتسال فعال در سطح استان اصفهان

نام مدرسه نام و نام خانوادگی مسئول نام و نام خانوادگی مدیر فنی درجه فنی مدرسه امکانات تحویلی آدرس شماره تماس شهریه
۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱

©️ همه حقوق برای هیئت فوتبال استان اصفهان محفوظ است.

Call Now Button