جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Isfahan Football Association

اسامی مدارس فوتبال و فوتسال فعال در سطح استان اصفهان

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
نمونه اصفهان فوتبال محمد ساعدی سیداصغر جزایری ممتاز آقا ورزشگاه شهید مارچین ۰۹۱۳۲۰۳۴۲۱۲ ۵۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
رضوانی فوتبال رسول رضوانی هادی جعفری ۱ آقا باشگاه فوتبال رضوانی ۰۹۱۳۳۱۴۱۸۵۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
ماندگار نقش چهان فوتبال سعید مصطفوی سعید مصطفوی ۱ آقا زمین چمن مدرسه خرازی ۰۹۱۳۲۲۷۷۹۸۰ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
اسپاهان فوتبال محمود پورعطاراصفهانی محمود پورعطاراصفهانی ۲ آقا ورزشگاه خمسه عشر ۰۹۱۳۳۱۷۸۶۹۳ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
طوفان زرد فوتبال محمود ابراهیمی فرهاد بهادرانی ۱ آقا هنرستان شهید مدرس ۰۹۱۳۶۹۰۰۵۴۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
آپادانا مهدپارتاک فوتبال محمد بیات مهران خروشی ۱ آقا ورزشگاه ۲۹ فروردین ۰۹۱۳۷۹۲۶۳۶۱ ۴۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
نامداران فوتبال احسان علیپور حمید ولایتی ۱ آقا ورزشگاه ارغوان ۰۹۱۳۳۰۴۹۳۸۴ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
ایران اسپرت فوتبال محمدرضا قدرتی پور محمدرضا قدرتی پور ۲ آقا ورزشگاه فخر ۰۹۱۳۸۳۳۴۰۰۳ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
انقلاب ورزش فوتبال علی داوری صادق عبدالملکی ممتاز آقا ورزشگاه تختی ۰۹۱۳۱۰۰۲۱۳۱ ۵۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
کیان مهر نقش جهان فوتبال حامد رسولی امیرحسین شاهزیدی ۱ آقا کردآباد ۰۹۱۳۵۱۰۳۰۰۷ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
نصف جهان زنده رود فوتبال حمیدرضا نیکمهر ابراهیم اسکندری ۲ آقا ورزشگاه شهدا ۰۹۳۰۲۶۲۱۶۹۹ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
کیمیا معادن سپاهان فوتبال قاسم جلالی قاسم جلالی ۲ آقا ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
یزدان فوتبال نیما یزدانی محسن آقاجانی زمانی ۱ آقا باشگاه یزدان ۰۹۱۳۲۱۰۳۰۸۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
نسل برتر پارس پارتاک فوتبال سینا جباری مهدی کلائی ۲ آقا مجموعه ورزشی تنیس لند ۰۹۱۳۳۳۹۶۵۵۳ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
شیران زاگرس فوتبال یعقوب داودی متین شاهی ۱ آقا مجموعه سلام ۰۹۱۶۹۸۱۲۴۷۵ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
اصفهان نویان زنده رود فوتبال سعید جعفری رضا یوزباشی ممتاز آقا ۴۴ ارتش توپخانه ۰۹۱۳۲۱۲۷۲۹۱ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
آبفا فوتبال محسن پوریامهر مهدی عارفان ۱ آقا ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
سبزپوشان فوتبال امیرجمالی محمدرضا خطیب ۱ آقا ورزشگاه انقلاب ۰۹۱۳۲۶۷۱۴۶۵ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
امید زنده رود فوتبال یاسر محمودی حسن سرائیان ۲ آقا مجموعه پل تمدن ۰۹۳۰۵۱۵۵۷۴۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
آلفا گلستان فوتبال محسن قانعی علیرضا نیک نظر ۲ آقا مجموعه تنیس لند ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
پاسارگاد فوتبال محسن حضرتی ۲ آقا ورزشگاه گل نرگس ۰۹۱۳۲۲۵۹۱۶۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
گلهای منتخب اصفهان فوتبال مسعود کدخدایی ۱ آقا ورزشگاه مطهری ۰۹۱۳۱۱۳۵۸۷۸ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
طلوع نود اصفهان فوتبال اکبر مساعلی اکبر مساعلی ۲ آقا مشتاق ۰۹۱۳۳۰۱۹۰۶۵ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
آزان اصفهان فوتسال صادق مولایی مهدی محمدی ۲ آقا ورزشگاه طیب ۰۹۱۳۰۷۵۸۸۱۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
پیام پرواز فوتبال جواد محبوبی علی محمدزاده ۲ آقا ورزشگاه فخر ۰۹۱۳۳۰۲۵۴۰۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
هونام ایساتیس شاهین شهر فوتبال صادق اساسی رضا باتو - مینا امینی ۲ آقا ورزشگاه تختی ۰۹۳۵۶۶۰۲۱۳۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
نام آوران قشقایی شهرضا فوتبال عقیل نصیری زاده محمدرضا افشین ۲ آقا استادیوم تختی ۰۹۱۳۸۲۵۳۱۷۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
سپید دشت مهیار شهرضا فوتبال یزدان خردمند محمدرضا افشین ۲ آقا استادیوم تختی ۰۹۱۲۶۹۸۸۳۱۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
دختران ایران زمین فوتسال علی آقابابائی مرضیه صادقی ۲ خانم سالن الزهرا - سالن ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۳۳۶۹۰۴۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
طلائی پوشان آینده سازان مبارکه فوتبال سیدابراهیم رضوی سیدابراهیم رضوی ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۱۳۵۷۲۴۵ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
صفاهان مبارکه فوتبال کریم شاکری کریم شاکری ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن - ورزشگاه زیباشهر ۰۹۳۵۸۲۷۵۵۲۸ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
پارسه مبارکه فوتبال مهدی کریمی هراتمه مهدی کریمی هراتمه ۱ آقا روستای هراتمه-ورزشگاه میعاد ۰۹۱۳۳۲۰۷۱۹۳ ۴۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
شاهین مبارکه نصف جهان فوتبال ایمان ایران پور احسان سلمانی ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۵۵۴۰۵۱۴ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
آرا سپاهان مبارکه فوتبال حسین رمضانی احمدرضا خواجه گیر ۲ آقا چمن دانشگاه آزاد مجلسی-چمن مصنوعی حسن آباد ۰۹۱۳۱۰۰۲۵۲۱ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
ستاره ساز مبارکه فوتبال محسن عربی سید حسن موسوی ۲ آقا ورزشگاه امین ۰۹۱۳۱۲۵۷۱۹۵ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
آریا اسپرت مبارکه فوتبال سید سلمان امیری سیدحسن موسوی ۲ آقا چمن مصنوعی محله سجادیه-چمن ورزشگاه تختی ۰۹۱۳۲۳۷۵۷۰۲ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
ملی پوشان مبارکه فوتبال سیدمحسن رضوی سیدمحسن رضوی ۲ آقا ورزشگاه ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۹۳۳۸۹۵۷ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
میعاد نائین فوتبال حسین مختاری هاشم آبادی احسان مختاری هاشم آبادی ۲ آقا ورزشگاه تختی - چمن مصنوعی چمران ۰۹۱۹۸۱۵۸۳۶۸ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
سما نجف آباد فوتبال سعید یوسفی بهزاد پناهی ۲ آقا چمن دانشگاه آزاد ۰۹۱۳۱۳۳۱۴۴۰ ۳۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
پرسپولیس نجف آباد فوتبال رسول ابراهیمیان رسول ابراهیمیان ۱ آقا چمن دانشگاه آزاد ۰۹۱۳۳۳۱۴۲۲۹ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
کیاسرخ هور نجف آباد فوتبال سعید زمانی بهزاد پناهی ۲ آقا چمن دانشگاه آزاد ۰۹۳۵۳۲۸۴۴۹۴ ۳۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)
سپاهان نجف آباد فوتبال مجتبی ابراهیمیان مجتبی ابراهیمیان ۱ آقا ۰۹۱۳۳۳۲۲۵۸۹ ۴۰۰ هزار تومان (۲۴ جلسه)

نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه
شاهین نطنز فوتبال حسن عسگری مهدی عسگری ۲ آقا ورزشگاه منوچهری ۰۹۳۷۹۷۱۱۵۵۱ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴جلسه)
الوند جوان بادرود فوتبال مجتبی نجاتیان محمد مشرقی ۲ آقا ورزشگاه فیروزی زاده ۰۹۱۳۳۶۲۶۵۰۶ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)
کشاورز بادرود فوتبال رحمت مهرانفر محسن سهیلی ۲ آقا ورزشگاه فیروزی زاده ۰۹۱۳۴۳۴۸۹۰۰ ۳۰۰ هزارتومان (۲۴ جلسه)

©️ همه حقوق برای هیئت فوتبال استان اصفهان محفوظ است.

Call Now Button