پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدارس فوتبال استان اصفهان

مدارس فوتبال و فوتسال دارای مجوز فعالیت در سطح استان اصفهان

در زیر شما می توانید نام مدارس فوتبال دارای مجوز فعالیت در سطح استان اصفهان به تفکیک هر شهرستان را مشاهده کنید. مدارسی که نامشان در زیر آمده مدارکشان در هیئت فوتبال استان اصفهان ثبت شده و زیر نظر مستقیم هیئت فوتبال استان و تحت ضوابط فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت هستند. بدیهی است مدارسی که نامشان جزو لیست نیست مورد تایید هیئت و فدراسیون نمی باشند و مجوز فعالیت ندارند.

مدارس فوتبال شهرستان آران و بیدگل
مدارس فوتبال شهرستان اردستان
مدارس فوتبال شهرستان اصفهان
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
آذرخش ریش اصفهان فوتبال هادی ریش اصفهانی شهاب شهداد نژاد ۲ پسران دانشگاه تربیت معلم ۰۹۱۳۳۳۷۹۳۰۷ ۴۵۰۰۰۰ تومان
تک ستاره شرق اصفهان فوتبال قاسم احمدی دستجردی سید هاشم سلطانی نیا ۲ پسران الغدیر پیله وران ۰۹۱۳۵۷۷۹۱۰۷ ۴۵۰۰۰۰ تومان
ماهان طاد اصفهان فوتبال رضا صالحی مهران خروشی ۱ پسران آبشار ۰۹۰۲۵۹۹۲۷۱۱ ۶۸۰۰۰۰ تومان
زردجامگان دیار عالی قاپو فوتبال آرمان سلطانی بهمن مرادی خانی آبادی ۲ پسران پرواز ۰۹۳۷۲۲۴۹۴۹۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
نمونه اصفهان فوتبال محمد ساعدی مجید بصیرت ممتاز پسران شهدای مارچین ۰۹۱۳۲۰۳۴۲۱۲ ۹۰۰۰۰۰ تومان
کیان سپهر ایرانیان فوتسال مجتبی کوچکی عماد طورانی ۲ پسران شهدای قهجاورستان ۰۹۳۹۲۰۲۴۰۶۲ ۴۵۰۰۰۰ تومان
نامداران اصفهان فوتبال احسان علیپور امین محمدنژاد ممتاز پسران پوریای ولی ۰۹۱۲۰۱۲۷۲۸۲ ۹۰۰۰۰۰ تومان
آپادانا مهد پارتاک فوتبال محمد بیات مجید جهانبازی ۱ پسران توپخانه ۴۴ ۰۹۱۳۷۹۲۶۳۶۱ ۶۸۰۰۰۰ تومان
پارسیان ورزش نسل نو فوتبال مهدی صفدریان حمیدرضا صفدریان ۲ پسران شهدای شهرداری ۰۹۱۳۱۶۲۹۹۹۰ ۴۵۰۰۰۰ تومان
آذرخش اروند نیلگون فوتبال رضا شهبازی مهرداد محمدی جاری ۲ پسران شهید نصر ۰۹۱۹۶۵۶۷۰۰۲ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان چادگان
مدارس فوتبال شهرستان تیران و کرون
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه

مدارس فوتبال شهرستان بوئین و میاندشت
مدارس فوتبال شهرستان برخوار
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
قهرمانان میلاد نصف جهان فوتبال میلاد اسماعیلی سید صادق عبدالملکی ۲ پسران دولت آباد ۰۹۹۰۹۱۳۴۴۲۹ ۴۵۰۰۰۰ تومان
آس فوتسال حسین حمیدزاده پیمان امینی نژاد ۲ پسران تختی ۰۹۳۰۶۳۱۱۰۳۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان خمینی شهر
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
آینده سازان فردای شهر فوتبال علی کوچکی حمیدرضا مختاری ۲ پسران دانشگاه صنعتی ۰۹۱۳۴۰۲۶۶۴۷ ۴۵۰۰۰۰ تومان
توحید مهر خمینی شهر فوتبال سیدمحسن موسوی نور علیرضا حیدری ۲ پسران شهید منتظری ۰۹۱۳۳۱۲۲۵۶۱ ۴۵۰۰۰۰ تومان
بارمان سپهر خمینی شهر فوتسال احسان پاکدل احسان پاکدل ۲ پسران انقلاب ۰۹۳۰۲۰۲۱۰۰۳ ۴۵۰۰۰۰ تومان
ویهان سرآمد اسپادان فوتبال امین کفعمی امین کفعمی ۲ پسران کارگران ۰۹۱۳۸۲۴۰۶۰۹ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان خوانسار
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه

مدارس فوتبال شهرستان خور و بیابانک
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه

مدارس فوتبال شهرستان نطنز
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
شاهین نوین فوتبال حسن عسگری مهدی عسگری ۱ پسران شهید محمد منوچهری ۰۹۳۷۹۷۱۱۵۵۱ ۶۸۰۰۰۰ تومان
شاهین نوین فوتسال حسن عسگری مهدی عسگری ۱ پسران شهید محمد منوچهری ۰۹۳۷۹۷۱۱۵۵۱ ۶۸۰۰۰۰ تومان
امیران جوان بادرود فوتبال مرتضی ماندیان ابوالقاسم معینی آرائی ۲ پسران شهید فیروزی زاده ۰۹۱۳۱۶۲۳۳۳۰ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان نجف آباد
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
آریا سبحان فوتبال مریم انالویی ساناز محمدی ۲ دختران رسالت نجف آباد ۰۹۳۰۰۱۵۹۲۵۴ ۴۵۰۰۰۰ تومان
نام آوران آینده میهن فوتسال حسن صالحی مریم آنالویی ۲ دختران نشاط یزدانشهر ۰۹۳۵۹۷۴۹۸۱۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
نام آوران آینده میهن فوتبال حسن صالحی امین کفعمی ۲ پسران تربیت معلم امیرآباد ۰۹۳۵۹۷۴۹۸۱۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
کیا سرخ هور فوتسال صادق کاظمینی عظیمه شکرانه ۲ دختران انقلاب ۰۹۱۳۹۱۴۳۸۸۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
کیا سرخ هور فوتبال صادق کاظمینی سعید زمانی ۲ پسران دانشگاه آزاد ۰۹۱۳۹۱۴۳۸۸۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
سپاهان پارسا فوتبال مجتبی ابراهیمیان مجتبی ابراهیمیان ۱ پسران رسالت ۰۹۱۳۳۳۲۲۵۸۹ ۶۸۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان نایین
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه

مدارس فوتبال شهرستان مبارکه
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
صالحین مهر مبارکه فوتبال حسین رمضانی حمیدرضا زراعتی ۲ آقایان شهرستان مبارکه ۰۹۱۳۱۰۰۲۵۲۱ ۴۵۰۰۰۰ تومان
شاهین مبارکه فوتبال ایمان ایران پور احسان سلمانی ۲ آقایان ۲۲ بهمن مبارکه ۰۹۱۳۵۵۴۰۵۱۴ ۴۵۰۰۰۰ تومان
دختران ایران زمین مبارکه فوتبال علی آقابابایی مرضیه صادقی ۲ بانوان ۲۲ بهمن مبارکه ۰۹۱۳۳۳۶۹۰۴۴ ۴۵۰۰۰۰ تومان
دختران ایران زمین مبارکه فوتسال علی آقابابایی زینب شریفی ۲ بانوان سالن الزهرا ۰۹۱۳۳۳۶۹۰۴۴ ۴۵۰۰۰۰ تومان
صفاهان مبارکه - پسران فوتبال کریم شاکری مبارکه آرمان سلطانی ۲ آقایان ۲۲ بهمن مبارکه ۰۹۳۵۸۲۷۵۵۲۸ ۴۵۰۰۰۰ تومان
صفاهان مبارکه - بانوان فوتسال کریم شاکری مبارکه راضیه سادات جزائری ۲ بانوان آزادی ۰۹۳۵۸۲۷۵۵۲۸ ۴۵۰۰۰۰ تومان
منتخب ستاره ساز مبارکه فوتبال محسن عربی سعیدرضا اورنگی ۲ آقایان ۲۲ بهمن مبارکه ۰۹۱۳۱۳۵۷۱۹۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
امید قهنویه فوتبال مسیح اله بهرامی مسیح اله بهرامی ۲ پسران شهدای قهنویه ۰۹۱۳۸۶۸۵۱۴۶ ۴۵۰۰۰۰ تومان
طلایی پوشان آینده ساز مبارکه فوتسال سید ابراهیم رضوی مبارکه الهام یزدانی ۲ دختران خلیج فارس ۰۹۱۳۱۳۵۷۲۴۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
طلایی پوشان آینده ساز مبارکه فوتبال سیدابراهیم رضوی مبارکه سیدابراهیم رضوی مبارکه ۲ پسران تختی و ۲۲ بهمن ۰۹۱۳۱۳۵۷۲۴۵ ۴۵۰۰۰۰ تومان
پارسه مبارکه فوتبال مهدی کریمی فرامرز توکلی ۱ پسران اختصاصی پارسه ۹۱۳۳۲۰۷۱۹۳ ۶۸۰۰۰۰ تومان
آریا اسپادانا مبارکه فوتسال سید سلمان امیری امین محمد نژاد ۲ پسران سالن خلیج فارس ۹۱۳۲۳۷۵۷۰۲ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان لنجان
مدارس فوتبال شهرستان گلپایگان
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه

مدارس فوتبال شهرستان کاشان
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام مسئول نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت آدرس شماره تماس شهریه

مدارس فوتبال شهرستان فلاورجان
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
ستارگان نو اندیش صفاهان فوتبال علیرضا رشیدی حمید رضایی ۲ آقایان خلیج فارس مینادشت ۰۹۳۷۲۷۳۳۸۱۳ ۴۵۰۰۰۰ تومان
ماهان طاد فلاورجان فوتبال رضا صالحی مهران خروشی ۱ آقایان انقلاب کلیشاد ۰۹۰۲۵۹۹۲۷۱۱ ۶۸۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان فریدون شهر
مدارس فوتبال شهرستان فریدن
مدارس فوتبال شهرستان شهرضا
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
المپیک امیدهای فردا فوتبال غلامرضا عسگری علیرضا سالکی ۲ پسران تختی ۰۹۱۳۳۲۲۶۷۹۴ ۴۵۰۰۰۰ تومان
توپ طلایی فوتبال مهدی نیک اقبال علیرضا سالکی ۲ پسران شهید خوشکام ۰۹۱۳۹۲۰۷۷۴۰ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان شاهین شهر
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
تندر جوان پارسیان(المپیا) فوتبال شهرام عرفانی داریوش ایوبی ۲ پسران ملت ۰۹۱۳۹۱۶۳۶۲۲ ۴۵۰۰۰۰ تومان
ستاره سازان گیتی فوتسال مهدی آذرپرور محمدعلی آذرپرور ۱ پسران الزهرا ۰۹۱۳۴۲۵۷۴۰۰ ۶۸۰۰۰۰ تومان
ایساتیس فوتبال صادق اساسی آرمان سلطانی ۱ پسران تختی ۰۹۳۵۶۶۰۲۱۳۰ ۶۸۰۰۰۰ تومان
رعدیار فوتسال عماد نریمانی سعید رستمی ۲ پسران پوریای ولی ۰۹۱۴۰۳۰۹۶۲۳ ۴۵۰۰۰۰ تومان
اکباتان مهر ورزش فوتبال مجتبی محمدخانی باقر کیانی زاده ۲ پسران شهید چمران ۰۹۱۳۲۲۹۷۸۳۸ ۴۵۰۰۰۰ تومان
امید سرخ آبی فوتبال امید ثامری داریوش سلیمانی ۲ پسران ملت ۰۹۱۹۹۸۳۸۹۲۹ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان سمیرم
نام مدرسه فوتبال - فوتسال نام موسس نام مدیر فنی درجه فنی جنسیت ورزشگاه شماره تماس شهریه
امید واعظ فوتسال غلامعلی یزدانی علیرضا سالکی ۲ پسران سپاه ۰۹۱۳۷۸۶۳۱۵۲ ۴۵۰۰۰۰ تومان

مدارس فوتبال شهرستان دهاقان

All Content by isffootball.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License