به گزارش روابط عمومی و امور بین اللملل هیئت فوتبال استان اصفهان مراسم قرعه کشی لیگ های دسته دوم فوتبال استان اصفهان لا حضور نمایندگان تیم های حاضر در رقابت ها برگزار شد.

گروه بندی و اسامی حاضر در لیگ های دسته دوم فوتبال استان اصفهان به شرح زیر می باشد:

گروه بندی مسابقات لیگ دسته دوم زیر۱۳سال

اسامی تیم ها گروه اول: ستارگان آتیه دارجوان، طلایی پوشان لنجان، میلاد برخوار، سرخ پوشان شهرضا، آینده سازان طلایی پوش، پیام بهارستان، ماندگار نقش جهان

اسامی تیم های گروه دوم: ماهان نوین، قشقایی شهرضا، شاهین دهاقان، نصف جهان، ذوالفقار چمگردان، پیشگامان دماوند، فراز سپهر معین

گروه بندی مسابقات لیگ دسته دوم زیر۱۴سال

اسامی تیم ها: ایران مهراهورا، بیستون، سفیرمهرایلیا، ستارگان آتیه دارجوان، شایان مهرلنجان، میلاد برخوار

گروه بندی مسابقات لیگ دسته دوم زیر۱۵سال

اسامی تیم های گروه اول: قشقایی شهرضا، سرخ پوشان شهرضا، سرخ پوشان اصفهان، میلاد برخوار و ستارگان آتیه دار جوان

اسامی تیم های گروه دوم: شاهین سپهر، آراد  مهر نقش جهان، فراز سپهر معین، بیستون، آینده سازان هرند

اسامی تیم های گروه سوم: ستارگان اشترجان، طوفان آرنا، نوین نویان، پاسارگاد صفاهان، جهان پسند لنجان

گروه بندی مسابقات لیگ دسته دوم زیر۱۷سال

اسامی تیم های گروه اول: ستارگان آتیه دار، آینده سازان مهریزدان، برنا نجف آباد و آذربرزین جرقویه

اسامی تیم های گروه دوم: شادمان دوستان، آرادمهرنقش جهان، شاهین سپهر و نوین تیران

اسامی تیم های گروه سوم:طلایی پوشان لنجان، ایساتیس شاهینشهر، بیستون و ایرانیان

سامی تیم های گروه چهارم:طوفان آرنا، ماندگارنقش جهان، ایران مهراهورا و پارسیان

گروه بندی مسابقات لیگ دسته دوم بزرگسالان

اسامی تیم های گروه اول:پایگاه شهیدبابایی، پرسپولیس کرکوند، شهید نیکدستی، معراج گلپایگان

اسامی تیم های گروه دوم:سلتیک هفتون، زرین سپاهان، پیام فجرگز، اتحادسده

اسامی تیم های گروه سوم:سفیراصفهان، امید نوین، آذربرزین، شاهین دژ

سامی تیم های گروه چهارم: پاسارگاد صفاهان، ضربه آزاد، شاهین سپهر، ستارگان ایمان شهر

واحد روابط عمومی
۱۸ دی ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.