به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، مرحله سوم طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایهبا شرکت ۲۸ بازیکن از سطح استان برگزار شد.

در این مرحله، بازیکنان دعوت شده به این اردو در طی دوروز تحت نظر استعدادیاب های هیئت فوتبال استان اصفهان قرارگرفتند.

علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان نیز با حضور در سالن باران آبفا از نزدیک نظاره گر این طرح بود.

واحد روابط عمومی
۲۱ آبان ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.