به گزارش روابط غمومی و امور بین الملل،  هيئت فوتبال استان اصفهان در نظر دارد به مناسبت هفته بسيج يك دوره مسابقه تكنيك ها و مهارتهاي فردي ويژه بانوان را به صورت مجازي و به شرح ذيل برگزار نمايد. لذا خواهشمند است اقدامات لازم راجهت اطلاع رساني مبذول فرمائيد.

۱. مسابقات به صورت انفرادي و در رده هاي سني زير برگزارخواهد شد :
– متولدين ٨٧/١٠/١١ به بالا
– متولدين٨٥/١٠/١١ الي٨٧/١٠/١٠
– متولدين٨٢/١٠/١١ الي٨٥/١٠/١٠
– متولدين٨٠/١٠/١١ الي٨٢/١٠/١٠

۲. شركت دركليه آيتم ها آزاد مي باشد.
۳. شركت كنندگان با حجاب كامل نسبت به ضبط اجراي تكنيك اقدام نمايند. حجم ويدئوهاي ارسالي حداكثر با حجم ۲۰ مگابايت و حداكثر زمان ۹۰ ثانيه اي باشد.
۴. فيلم هاي ارسالي بايد پيوسته بدون تقطيع و افكت و به صورت افقي گرفته شود.
۵. نمونه فيلم ها درگروه واتساپ كميته مسابقات هيات فوتبال استان گذاشته خواهد شد.

مدارك مورد نياز :
– معرفي نامه از هيئت فوتبال شهرستان يا باشگاه مربوطه.
– ارائه شناسنامه درشروع فيلمبرداري الزامي ميباشد.
– ارسال تصوير شناسنامه در واتساپ به شماره تلفن : ۰۹۱۶۲۳۱۸۲۸۷

رسم شكل آيتم ها درگروه قرار خواهد گرفت.

آيتم هاي موردنظر مسابقه:
١- روپايي با دوپا، در زمان ٦٠ ثانيه .
٢- دريبل با ١٢ مانع به صورت مربع فاصله هر مانع ٥٠ سانتيمتر ، درزمان ٦٠ ثانيه .
٣- هد، زمان اجرا ٣٠ ثانيه .
٤- ضربه يا پاس با ديوار به فاصله ٥ متر ، در زمان ٦٠ ثانيه.

امتياز بر اساس بالاترين تعداد در زمان مشخص شده ميباشد.
به نفرات اول تا سوم حكم ، مدال و جوايزي اهدا ميگردد .
مهلت ارسال فيلم ها روز پنج شنبه مورخ ۲۰ / ۰۹ / ۹۹ ميباشد.

واحد روابط عمومی
۵ آذر ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.