نتایج هفته پنجم لیگ های فوتسال بانوان استان اصفهان

ردیفشماره بازیردهمیزباننتیجه میهمانساعتشهرستانورزشگاه
۱۱۴نونهالانسرخ پوشان برتر۰۱درنیکا شایگان۱۴.۳۰شاهین شهرتختی
۲۲۳بزرگسالانپالایشگاه۳۲جام خمینی شهر ۱۵.۰۰اصفهانشهرک منتظری
۳۱۴نوجوانانآذین برساد۱۶ ستارگان آکام۱۲.۰۰اردستانکوثر
۴۱۵نونهالاندختران طوفان۳۲تنها مسیر۱۶.۳۰کوشکشهدا کوشک
۵۱۳نونهالاننونهالان حاجی آباد۰۱هیئت فوتبال لنجان۱۶.۰۰نجف آبادشهدا حاجی آباد
۶۱۵نوجوانانسپنتا نیکان۱۰سرخ پوشان برتر۱۴.۰۰اصفهانپیروزی
۷۱۳نوجواناندرنیکا شایگان۳۰تنها مسیر۱۴.۰۰درچهشهدا تیرانچی
۸۲۱بزرگسالانکوشان۳۱ستارگان آکام۱۳.۳۰برخواررسالت
۹۲۴بزرگسالانآینده سازان میهن۳۳نام آوران مهرنوین۱۰.۳۰اصفهانتوانا
۱۰۲۵بزرگسالانتنها مسیر۰۴ریف۱۱.۰۰کهریزسنگشهدا کهریزسنگ
۱۱۱۰جواناندرنیکا شایگان۴۳ریف۱۴.۰۰درچهشهدا تیرانچی
۱۲۹جوانانهیئت فوتبال خمینی شهر۰۷سپنتا نیکان۱۶.۱۵خمینی شهرمادر
مدیر
۱۴ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.