• به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، نتایج روزانه لیگ های فوتبال استان اصفهان یکشنبه ۶ آذر به شرح زیر می باشد:
ردیفلیگردههفتهمیزباننتیجه میهمانساعتورزشگاه
۱برتر زیر۲۰سالهفتمپارسه۳۰آتیه سازان۱۵سیمان
۲برترزیر۲۰سالهفتمضربه آزادنقش جهان۲۱انقلاب ورزش۱۲شهدای دولت آباد
۳برترزیر۲۰سالهفتمنوزن۱۰پارسیان۱۴.۳آزادی
۴برترزیر۱۷سالهشتمپادمایدک ایرانیان۲۰نوزن۱۲۴۴توپخانه
۵برترزیر۱۷سالهشتمنشاط ایین مهرگاننیمهتمامیاوران المهدی۱۵شهرداری اشترجان
۶برترزیر۱۷سالهشتمجاوید کاشان۲۱تام۱۵فکری
۷دسته اول زیر۲۰سالهفتم سرخ پوشان شهرضا۳۱شاهین سپهر۱۴.۳تختی
۸دسته اولزیر۲۰سالهفتمعلم وادب ۲۳پتولاله۱۲بابوکان
۹دسته اول زیر۲۰سالهفتمسعادت درچه۵۱نوین نویان ۱۲منتظری درچه
۱۰دسته اول زیر۱۷سالهشتمنوین نویان۱۰قشقائی۱۴۴۴توپخانه
۱۱دسته اولزیر۱۷سالهشتمامیدسپاهان نجف آباد۱۱صبح شیرین خوانسار۱۵آزادی امیرآباد
۱۲دسته اولزیر۱۷سالهشتمسبزپوشان شاهین شهر۲۲ماهان طاد۱۳چمران گز
۱۳برترپیش کسوتانسوممنتخب رهنان۳۲ارتش ۱۲طالقانی رهنان
 
واحد روابط عمومی
۶ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.