۱۳سال

اول

اول

۴

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

سبزپوشان آریائی

۶

تام

۰

۱۳سال

اول

اول

۵

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

سپاهان نجف اباد

۱

یاوران المهدی

۴

۱۳سال

اول

اول

۱

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

آبی پوشان

 ۳

ماهان طاد

 ۰

۱۳سال

اول

اول

۳

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نوژن

۲

میلاد برخوار

۰

۱۳سال

برتر

اول

۲

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

ذوب آهن

۳

مهرگان

۰

۱۳سال

برتر

اول

۶

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

آبفا

۴

انقلاب ورزش

۱

۱۳سال

برتر

اول

۱

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

سپاهان نوین

۰

کیان سپهر کاشان

۰

۱۳سال

برتر

اول

۵

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

فولاد مبارکه سپاهان

۶

یاران واحد فولادشهر

۰

۱۳سال

برتر

اول

۴

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نامداران

۲

ستارگان لنجان

۳

۱۳سال

برتر

اول

۳

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

آتیه سازان

۲

آینده سازان

۱

۱۳سال

برتر

اول

۷

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

پاسارگاد شاهین شهر

۱

افسر آران و بیدگل

۱

۱۳سال

اول

دوم

۸

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

پادما یدک ایرانیان

۰

آبی پوشان

۱

۱۳سال

اول

دوم

۹

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

میلاد برخوار

۱

ماهان طاد

۲

۱۳سال

اول

دوم

۱۰

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

ضربه آزاد نقش جهان

۲

سبزپوشان آریائی

۷

۱۳سال

برتر

دوم

۸

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

ذوب آهن

۲

سپاهان نوین

۱

۱۳سال

برتر

دوم

۹

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

آینده سازان

۰

کیان سپهر کاشان

۶

۱۳سال

برتر

دوم

۱۲

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

ستارگان لنجان

۱

آبفا

۱

۱۳سال

برتر

دوم

۱۳

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

افسر آران و بیدگل

۱

فولاد مبارکه سپاهان

۱

۱۳سال

برتر

دوم

۱۴

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

انقلاب ورزش

 

پاسارگاد شاهین شهر

 

۱۳سال

برتر

دوم

۱۴

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

انقلاب ورزش

۳

پاسارگاد شاهین شهر

۰

۱۳سال

برتر

دوم

۱۰

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

مهرگان

۰

نامداران

۰

۱۳سال

برتر

دوم

۱۱

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

یاران واحد فولاد شهر

۲

آتیه سازان

۲

۱۳سال

اول

دوم

۱۲

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

تام

۱

پتوی لاله

۲

۱۳سال

اول

دوم

۱۳

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

طلائی پوشان لنجان

۱

سپاهان نجف آباد

۱

۱۳سال

اول

سوم

۱۴

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

آبی پوشان

۴

میلاد برخوار

۱

۱۳سال

اول

سوم

۱۷

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

پتوی لاله

۳

ضربه آزاد نقش جهان

۱

۱۳سال

برتر

سوم

۱۷

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

کیان سپهر کاشان

۸

یاران واحد فولادشهر

۰

۱۳سال

اول

سوم

۱۵

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سبزپوشان آریائی

۳

پادمان یدک ایرانیان

۰

۱۳سال

اول

سوم

۱۹

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سپاهان نجف اباد

۰

تام

۰

۱۳سال

اول

سوم

۱۶

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

ماهان طاد

۰

یاوران المهدی

۰

۱۳سال

برتر

سوم

۱۹

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

آتیه سازان

۰

افسر آران و بیدگل

۳

۱۳سال

برتر

سوم

۲۰

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

پاسارگاد شاهین شهر

۱

ستارگان لنجان

۲

۱۳سال

برتر

سوم

۱۵

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

سپاهان نوین

۷

آینده سازان

۰

۱۳سال

برتر

سوم

۲۱

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

فولاد مبارکه سپاهان

۵

انقلاب ورزش

۰

۱۳سال

برتر

سوم

۱۶

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نامداران

۰

ذوب آهن

۴

۱۳سال

اول

سوم

۱۸

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نوژن

۰

طلائی پوشان لنجان

۲

واحد روابط عمومی
۲۲ مهر ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.