۱۴سال

برتر

اول

۶

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

سپاهان نوین

۱۰

ستارگان نجف آباد

۰

۱۴سال

برتر

اول

۱

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

فولاد مبارکه سپاهان

۵

تام

۰

۱۴سال

برتر

اول

۲

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

پیام پرواز

۰

جاوید کاشان

۲

۱۴سال

برتر

اول

۴

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

افسر آران و بیدگل

۱

آبفا

۴

۱۴سال

برتر

اول

۳

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

ذوب آهن

۲

ماهان طاد

۰

۱۴سال

برتر

اول

۷

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

نوژن

۰

آینده سازان

۲

۱۴سال

برتر

اول

۵

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

مهرگان

۴

انقلاب ورزش

۳

۱۴سال

اول

اول

۱

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

طلائی پوشان اصفهان

۲

پادمان یدک ایرانیان

۰

۱۴سال

اول

اول

۲

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

پارسه

۲

پارس

۳

۱۴سال

اول

اول

۴

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

طلائی پوشان لنجان

۳

پتوی لاله

۴

۱۴سال

اول

اول

۵

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

ستارگان لنجان

۳

شهر سنگ

۰

۱۴سال

اول

اول

۶

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

یاران واحد فولاد شهر

۳

سبزپوشان آریائی

۶

۱۴سال

اول

اول

۷

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

آتیه سازان

۳

پاسارگاد صفاهان

۳

۱۴سال

اول

دوم

۱۴

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

سبزپوشان آریائی

۱

آتیه سازان

۱

۱۴سال

برتر

دوم

۱۱

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

انقلاب ورزش

۰

ذوب آهن

۴

۱۴سال

برتر

دوم

۱۲

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

آبفا

۲

سپاهان نوین

۲

۱۴سال

برتر

دوم

۱۳

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

آینده سازان

۱

مهرگان

۴

۱۴سال

برتر

دوم

۸

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

پیام پرواز

۰

فولاد مبارکه سپاهان

۶

۱۴سال

برتر

دوم

۱۰

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

جاوید کاشان

۲

افسر آران و بیدگل

۰

۱۴سال

برتر

دوم

۱۴

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

ستارگان نجف آباد

۰

نوژن

۳

۱۴سال

اول

دوم

۱۱

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

شهرسنگ

۸

نامداران

۰

۱۴سال

اول

دوم

۱۲

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

طلائی پوشان لنجان

۲

یاران واحد فولادشهر

۶

۱۴سال

برتر

دوم

۹

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

ماهان طاد

۲

تام

۰

۱۴سال

اول

دوم

۸

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

طلائی پوشان اصفهان

۵

پارسه

۰

۱۴سال

برتر

سوم

۱۶

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

افسر آران و بیدگل

۴

پیام پرواز

۲

۱۴سال

برتر

سوم

۱۷

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

تام

۱

انقلاب ورزش

۲

۱۴سال

برتر

سوم

۱۸

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

سپاهان نوین

۲

جاوید کاشان

۱

۱۴سال

برتر

سوم

۱۵

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

فولاد مبارکه سپاهان

۳

ماهان طاد

۰

۱۴سال

اول

سوم

۱۹

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

نامداران

۲

پاسارگاد صفاهان

۷

۱۴سال

برتر

سوم

۱۹

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

ذوب آهن

۵

آینده سازان

۰

۱۴سال

برتر

سوم

۲۱

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

مهرگان

 

ستارگان نجف آباد

 

۱۴سال

برتر

سوم

۲۰

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

نوژن

۳

آبفا

۸

واحد روابط عمومی
۲۲ مهر ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.