۱۵سال

برتر

اول

۵

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

پیشگامان آبفا

۱

تام

۳

۱۵سال

برتر

اول

۱

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نامداران

۰

ذوب آهن

۶

۱۵سال

برتر

اول

۶

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

آینده سازان

۰

پادمان یدک ایرانیان

۵

۱۵سال

برتر

اول

۲

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

انقلاب ورزش

۴

یاوران المهدی

۱

۱۵سال

برتر

اول

۳

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

سپاهان نوین

 

نوژن

 

۱۵سال

اول

اول

۱

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

پیام پرواز

 

نصف جهان

 

۱۵سال

اول

اول

۲

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

ستارگان لنجان

۲

پاسارگاد صفاهان

۲

۱۵سال

اول

اول

۳

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

سپاهان نجف اباد

 

سبزپوشان آریائی

 

۱۵سال

اول

اول

۴

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

سرخ پوشان شهرضا

 

آتیه سازان

 

۱۵سال

اول

اول

۵

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

طلائی پوشان لنجان

 

آبفا

 

۱۵سال

اول

اول

۶

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

شهرسنگ

 

طلائی پوشان اصفهان

 

۱۵سال

اول

اول

۷

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۵

ماهان طاد

 

پارس

 

۱۵سال

برتر

دوم

۷

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

انقلاب ورزش

۳

نامداران

۲

۱۵سال

برتر

دوم

۱۲

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

پادما یدک ایرانیان

۱

پیشگامان آبفا

۱

۱۵سال

اول

دوم

۱۰

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

پاسارگاد صفاهان

۴

شهر سنگ

۴

۱۵سال

اول

دوم

۱۱

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

پارس

۳

سپاهان نجف آباد

۱

۱۵سال

اول

دوم

۱۲

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

آتیه سازان

۳

ماهان طاد

۰

۱۵سال

برتر

دوم

۱۰

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

تام

۰

سپاهان نوین

۳

۱۵سال

برتر

دوم

۸

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

نوژن

۱

ذوب آهن

۷

۱۵سال

برتر

دوم

۹

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

یاوران المهدی

۲

نشاط آئین مهرگان

۱

۱۵سال

برتر

دوم

۱۱

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

ایساتیس شاهین شهر

۳

تن ساز همراه

۰

۱۵سال

اول

دوم

۸

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

ستارگان لنجان

۰

پیام پرواز

۱

۱۵سال

اول

دوم

۹

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

سرخ پوشان شهرضا

۱

نصف جهان

۸

۱۵سال

اول

دوم

۱۳

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

آینده سازان

۵

طلائی پوشان لنجان

۰

۱۵سال

برتر

سوم

۱۸

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

پیشگامان آبفا

۹

ایساتیس شاهین شهر

۰

۱۵سال

برتر

سوم

۱۳

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نامداران

۱

نوژن

۳

۱۵سال

برتر

سوم

۱۴

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نشاط آئین مهرگان

۰

انقلاب ورزش

۳

۱۵سال

برتر

سوم

۱۵

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

ذوب آهن

۴

تام

۰

۱۵سال

اول

سوم

۱۹

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

طلائی پوشان لنجان

۱

آتیه سازان

۰

۱۵سال

اول

سوم

۱۸

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

سپاهان نجف اباد

۲

آینده سازان

۶

۱۵سال

برتر

سوم

۱۶

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

تن ساز همراه

۱

یاوران المهدی

۲

۱۵سال

اول

سوم

۱۷

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

ماهان طاد

۱

پاسارگاد صفاهان

۶

۱۵سال

برتر

سوم

۱۷

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

سپاهان نوین

۲

پادمان یدک ایرانیان

۱

۱۵سال

اول

سوم

۱۴

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

پیام پرواز

۳

سرخ پوشان شهرضا

۰

۱۵سال

اول

سوم

۱۵

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

شهرسنگ

۲

ستارگان لنجان

۱

۱۵سال

اول

سوم

۱۶

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

نصف جهان

۰

پارس

۰

واحد روابط عمومی
۲۲ مهر ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.