۱۷سال

برتر

اول

۲

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۰۹

آبفا

۲

سپاهان نوین

۲

۱۷سال

برتر

اول

۱

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۰۹

علم و ادب

۰

آینده سازان

۷

۱۷سال

برتر

اول

۴

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

یاران

۵

تام

۰

۱۷سال

برتر

اول

۶

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

انقلاب ورزش

۱

ذوب آهن

۳

۱۷سال

برتر

اول

۳

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

فولاد مبارکه سپاهان

۱

سرخ پوشان اصفهان

۱

۱۷سال

اول

اول

۱

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

طلائی پوشان لنجان

۳

بهمن

۰

۱۷سال

اول

اول

۲

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

آتیه سازان

۴

نامداران

۱

۱۷سال

اول

اول

۳

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۰۹

مشعل نجف آباد

۱

پتوی لاله

۱

۱۷سال

اول

اول

۴

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۰۹

سبزپوشان شاهین شهر

۱

داتیس

۲

۱۷سال

اول

اول

۵

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تام نوین

۲

کیان تام

۲

۱۷سال

اول

اول

۶

پنج شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

پاسارگاد صفاهان

۱

سرخ پوشان شهرضا

۱

۱۷سال

اول

اول

۷

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۰۹

پادما یدک ایرانیان

۱

ضربه آزاد نقش جهان

۰

۱۷سال

برتر

دوم

۷

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

آبفا

۴

علم و ادب

۱

۱۷سال

اول

دوم

۱۲

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

داتیس

۲

پاسارگاد صفاهان

۲

۱۷سال

اول

دوم

۱۴

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

سرخ پوشان شهرضا

۳

پادمان یدک ایرانیان

۴

۱۷سال

اول

دوم

۱۱

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

کیان تام

۱

مشعل نجف آباد

۰

۱۷سال

اول

دوم

۱۰

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

نامداران

۳

سبزپوشان آریائی

۵

۱۷سال

برتر

دوم

۱۰

جمعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۶

نوژن

۰

فولاد مبارکه سپاهان

۱

۱۷سال

برتر

دوم

۱۱

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

تام

۰

انقلاب ورزش

۱

۱۷سال

برتر

دوم

۹

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سپاهان نوین

۲

یاران

۱

۱۷سال

برتر

دوم

۱۲

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

ذوب آهن

۳

نشاط آئین مهرگان

۰

۱۷سال

برتر

دوم

۸

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سرخ پوشان اصفهان

۲

آینده سازان

۱

۱۷سال

اول

دوم

۹

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پتوی لاله

۴

بهمن

۰

۱۷سال

اول

دوم

۸

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

آتیه سازان

۲

طلائی پوشان لنجان

۲

۱۷سال

اول

دوم

۱۳

شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

ضربه آزاد نقش جهان

۰

تام

۰

واحد روابط عمومی
۲۲ مهر ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.