خلیج فارس شیرار ۰
ذوب آهن اصفهان ۶
زهرا پورحیدر
فروغ موری
هتریک پروین فرهادی
صفورا جعفری

واحد روابط عمومی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.