ردیفلیگردههفتهمیزباننتیجه میهمانورزشگاه
۱ برتر  زیر۱۷سال هشتم نویان زنده رود۰۱آینده سازان  ۴۴توپخانه
۲ برتر زیر۱۷سال هشتم انقلاب ورزش۱۰آبفا انقلاب اسلامی
۳ دسته اول زیر۱۷سالهشتم آتیه سازان ۰۴نصف جهان بابوکان
۴ دسته اول زیر۱۷سالهشتم رشد مشتاق ۰۰پتولاله  ۲۲بهمن
۵ دسته اول زیر۱۷سالهشتم میلادبرخوار ۲۰ژورک  شهدای دولت آباد
۶ دسته اول زیر۱۷سالهشتم پاسارگاداصفهان ۰۶پاسارگادصفاهان  ۲۹فروردین
۷برتر پیش کسوتاندوم زاینده رود ۳۰علوم پزشکی  شهدای کردآباد
۸برتر پیش کسوتان دوم  شاهین شهر۳۰کشاورز بادرود چمران گز
 

 

واحد روابط عمومی
۸ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.