ردیفشمارهبازیلیگردههفتهمیزباننتیجه میهمانورزشگاه
۱۴۶برترزیر۱۷سالهشتمسپاهان نوین۴۱نامدارانشهدای کردآباد
۲۵۰برترزیر۱۸سالنهمرشد مشتاق۰۳آبفا۴۴توپخانه
۳۶۰دسته یکزیر۱۸سالنهمهلال آران وبیدگل۲۰نصف جهانشهیدکوچکی
۴۶۲دسته یکزیر۱۸سالنهمشاهین دژ فولادشهر۲۰نوین نویانقیام
۵۶۳دسته یکزیر۱۸سالنهمآتیه سازان۱۳افسر آران وبیدگلبابوکان
۶ برترپیشکسوتانسومسرماسازان۳۱شهدای کردآبادشهدای کردآباد
 
واحد روابط عمومی
۸ آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.