هیئت فوتبال استان اصفهان

قول هراتیان به خودش: استعدادهای فوتبال را پرورش می دهم

به گزارش ایسنا منطقه اصفهان، امیر مسعود هراتیان صبح امروز (سه شنبه) در مجمع انتخابی ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، اظهار کرد: برخی ها در رسانه مطرح می کردند که انگیزه حضورم در هیئت فوتبال چیست؟ باید بگویم که بنده از دهه 60 و 70 فوتبال بازی می کردم و می دانم که در آن سالها استعدادهای خوبی بودند که متأسفانه به علت نبود امکانات هدر رفتند.
وی با اشاره به اینکه در جنگ شرایط سختی وجود داشت، افزود: در آن دو دهه امکانات بسیار کم بود و استعدادهای فوتبالی موقعیت رشد زیادی نداشتند، اما از این استان بازیکنانی بودند که در آن شرایط سخت رشد کرده و به تیم ملی رسیدند.
رییس جدید هیئت فوتبال استان اصفهان، اضافه کرد: به خود قول داده بودم که اگر  روزگاری در فوتبال به جایی رسیدم امکانات را برای پرورش استعدادها مهیا کنم تا از سختی هایی که بازیکنان آن دوره کشیدند، کمی بکاهم.
هراتیان ادامه داد: پس از اینکه در انتخابات هیئت فوتبال اصفهان ثبت نام کردم، فرصتی پیش آمد تا به هیئت های شهرستان های مختلف استان سر بزنم و از وضعیت این هیئت ها با خبر شوم.
وی خاطرنشان کرد: اگر به هیئت های فوتبال در چند دهه اخیر نگاهی کنیم، می بینیم که در دورانی فراز و فرود داشتند و نقاط ضعف و قوت هایشان مشخص بوده است. خوشبختانه هیئت فوتبال اصفهان در طی چند سال گذشته توانسته ساختار اداری مناسبی پیدا کند که این ساختار باعث شده وضعیت فوتبال اصفهان سر و سامانی بگیرد.
رییس جدید هیئت فوتبال اصفهان، گفت: اخلاق گرایی، دانایی گرایی، قهرمان گرایی و تجاری سازی در فوتبال اصفهان از مهمترین اصل هایی است که می خواهم در آینده از آنها استفاده کنم چرا که اخلاق شرط اول هر چیزی است و اگر اخلاق در مجموعه ای وجود نداشته باشد باعث ضعف آن مجموعه خواهد شد.
هراتیان به اهمیت استفاده از پتانسیل هیأت های شهرستان های اصفهان اشاره کرد و افزود: هیئت های فوتبال شهرستان اصفهان باید در اداره هیئت استان نقش داشته باشند. در گذشته ما نقش زیادی از این هیئت های فوتبال شهرستان ها در استان اصفهان نمی دیدیم و فکر می کنم که باید هماهنگی های لازم را انجام دهیم و برای اداره هیئت فوتبال استان اصفهان از هیئت شهرستان ها و پیشکسوتان فوتبال و فوتسال استفاده کنیم.