هیئت فوتبال استان اصفهان

پایان مسابقات فوتبال باشگاههای شهرستان نجف آباد

در پایان این رقابتها در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان مقامهای ذیل بدست آمد.
رده سنی نونهالان
مقام قهرمانی، سپاهان    مقام نائب قهرمانی و  تربیت    مقام سوم ستارگان
رده سنی نوجوانان
مقام قهرمانی، تربیت    مقام نائب قهرمانی، ستارگان    مقام سوم شهرداری
رده سنی بزرگسالان
مقام قهرمانی، برنا   مقام نائب قهرمانی، تربیت   مقام سوم پارس جوان
عوامل برگزاری مسابقات
محمد امینی رییس هیئت فوتبال شهرستان نجف‌آباد، یداله طالبی مشاور و مسؤل کمیته مسابقات،
حمید محسنیان دبیر هیأت، اسفندیار انصاری و محمد پور‌پیر‌علی مسئول و دبیر کمیته داوران،
محمدرضا انصاری و جواد روح الله مسئول و دبیر کمیته انضباطی،
محمدی مسئول روابط عمومی، نادری و صفاپور کادر پزشکی مسابقات،
مهران شیاسی مسؤل کمیته فرهنگی و پشتیبانی و نیروی محترم انتظامی شهرستان نجف آباد