هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه مشترک هیئت فوتبال استان اصفهان با آکادمی باشگاه ذوب آهن اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان جلسه مشترک مسولان هیئت فوتبال استان اصفهان با مسولان آکادمی باشگاه ذوب آهن اصفهان و به دعوت باشگاه ذوب اهن در محل باشگاه برگزار وموارد مختف در مورد فعالیت های فوتبال پایه بحث و تبادل نظر شد.