هیئت فوتبال استان اصفهان

کلاس داوری درجه ۳ با تدریس استاد احمدی در محل کلاس آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان افتتاح شد