هیئت فوتبال استان اصفهان

کلاس مربیگری سطح B ایران با تدریس استاد مجتبی توتونی و به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان آغاز شد.

کلاس مربیگری سطح B ایران با تدریس استاد مجتبی توتونی و به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان آغاز شد