هیئت فوتبال استان اصفهان

مسئولان و تیم ارزیاب هیئت فوتبال استان اصفهان از هیئت فوتبال شهرستان اصفهان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان رضا دهقان نائب رئیس ، ملیحه بختی نائب رئیس امور بانوان حمیدرضا دادخواه دبیر ، سپهر آقاابراهیمی مدیر روابط عمومی ، محلوجی مسئول واحد مسابقات ، احسان علیپور دبیر واحد پایه و جوانان ، علیرضا جعفری عضو واحد آموزش ، میرحسینی مسئول واحد پژوهش ، محمد ساعدی و ناصر هاشم زاده عضو تیم ارزیاب هیئت فوتبال استان اصفهان جهت ارزیابی و بررسی عملکرد سال ۱۳۹۷ از هیئت فوتبال شهرستان اصفهان بازدید و عملکرد این هیئت را مورد ارزیابی قرار دادند

در این جلسه ابتدا در این جلسه ابتدا کلیپی از عملکرد هیئت طی سال گذشته پخش و سپس واحد های مختلف آمار و مستندات خود را به تیم ارزیاب ارائه داده و در ادامه جلسه جمع بندی با حضور مسئولین هیئت فوتبال استان اصفهان ، جعفر جعفری سرپرست و اعضای هیئت فوتبال شهرستان برگزار شد

جعفر جعفری سرپرست هیئت فوتبال شهرستان اصفهان با خوش آمد به همه مسئولین و اعضا ی هیئت بیان کرد پیشرفت هیئت فوتبال شهرستان اصفهان مرهون تلاش های بی شائبه و بدون چشم داشت اعضای این هیئت است که بی شک ما شاهد جو فوق العاده خوبی در بین اعضا هستیم که کلیه امور به بهترین نحو ممکن در حال اجرا است

وی همچنین به بیان برخی فعالیت های شاخص این شهرستان پرداخت و عنوان کرد تلوزیون اینترنتی فوتبال ایران ، نوآوری جدید این هیئت در مراحل فنی خود قرار دارد که بزودی به مرحله پایانی و رونمایی خواهد رسید و ما شاهد افتتاحی یکی از پروژه های بسیار خلاقه در سطح کشور خواهیم بود

در این جلسه دهقان نائب رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان ضمن تشکر از فعالیت های شبانه روزی هیئت فوتبال شهرستان اصفهان در این جلسه بیان کرد اکنون که شهر اصفهان به هیئت فوتبال شهرستان اصفهان واگذار شده ما خواهان فعالیت بیشتر و توسعه ایده گرایی در سال ۹۸ هستیم به شکلی که قطار پیشرفت این هیئت سرعت بیشتری به خود گیرد

دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان بیان کرد از سال آینده تمامی فعالیت های فوتبالی شهر اصفهان به شهرستان اصفهان واگذار شده و هیئت فوتبال استان صرفا نقش مدیریتی داشته و کار اجرایی را شهرستانها انجام خواهند داشت که شهرستان اصفهان با بیشترین حجم کاری روبرو خواهد شد

آقاابراهیمی مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان گفت : هیئت فوتبال شهرستان اصفهان از نظر ایده گرایی و نوآوری در صدر هیئت های ورزشی کشور قرار دارد و میتوان فعالیت این هیئت را در تراز با فعالیت نزدیک به ده استان کشور قرار داد که این جای بسیار خوشنودی دارد که این هیئت فعالیت های خود را به روش های خاص خود و با نوآوری و خلاقیت انجام میدهد

در پایان نیز همه اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و جمع بندی پایانی انجام شد