هیئت فوتبال استان اصفهان

سفر تیم ارزیاب هیئت فوتبال استان اصفهان به شهرستان سمیرم و دیدار با رئیس و اعضا هیئت فوتبال

تیم ارزیاب هیئت فوتبال استان اصفهان با سفر به شهرستان سمیرم با رئیس و اعضا هیئت فوتبال شهرستان سمیرم دیدار و عملکرد این هیئت را مورد ارزیابی قرار داد.