هیئت فوتبال استان اصفهان

گردهمایی سالانه خانواده فوتبال استان اصفهان برگزار شد

به گزارش واحد روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان، سالن جلسات ورزشگاه تختی اصفهان میزبان گردهمایی سالانه خانواده فوتبال استان اصفهان با حضور رئیس و اعضا هیئت فوتبال استان و کلیه روسای هیئت فوتبال شهرستانها بود. در این گردهمایی ابتدا حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان به بیان تعدادی از دستاورد ها و ارائه گزارشی از عملکرد هیئت فوتبال استان در سالی که گذشت پرداخت و سپس روسای هیئت فوتبال شهرستانها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل فرایند توسعه هیئت فوتبال استان اصفهان اعلام کردند. در پایان مهندس امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان، سیاست های این هیئت را در سال جاری بیان کرد.