هیئت فوتبال استان اصفهان

علی حفیظی داور مسابقات فوتسال آسیایی زیر ۲۰ سال تبریز

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان وطبق اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، علی حفیظی داور بین المللی فوتسال اصفهان، در مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا که در تبریز برگزار خواهد شدقضاوت خواهد کرد.هیئت فوتبال استان اصفهان برای داور بین المللی فوتسال اصفهان در ایندوره از مسابقات آرزوی موفقیت خواهد کرد.